120V20A - 220V30A

Jinan Deming Power Equipment Co., Ltd.
가격:
최저가격 ₩278,000 / 대
기술: 기타
제품보증연한: 2 년
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Jinan Deming Power Equipment Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩15,700 / 대
 • 기술: PWM
 • 제품보증연한: 5 년
 • 공칭 전압 (배터리) 전압: 12 - 24 V
 • 배터리 종류: GEL, AGM, VLA
 • 보호등급: IP 65
 • 최대. 태양광 입력 전력: 480 W
 • 배터리 전압 동작 범위: 11 - 31 V
 • 피크 변환 효율: --
 • 자가 소비: 4 mA
 • 터미널 (와이어 사이즈): 15.0 mm2

제품특성

모델명
120V20A 120V30A 220V20A 220V30A
제품사양  
공율
3600 W 5400 W 6480 W 9720 W
가격
₩278,000 / 대 ₩284,000 / 대 ₩350,000 / 대 ₩350,000 / 대
전기 데이터  
최대. 태양광 입력 전력
3600 W 5400 W 6480 W 9720 W
최대 태양 전지 개로 전압
180 V 180 V 324 V 324 V
공칭 전압 (배터리) 전압
120 V 120 V 220 V 220 V
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
350x233x110 mm 350x233x110 mm 350x233x110 mm 350x233x110 mm
무게
4.50 Kg 5.00 Kg 4.50 Kg 5.00 Kg
배터리 종류 GEL, AGM, VLA, 리튬 이온
충전 단계 플로트, 균등화
보호등급 IP 20, IP 65
작동 온도 범위 -10 ~ +40 °C
습도 0 - 80 %
최대 고도 3000 m
통신 포트 RJ 45, 이더넷, RS 232, USB, RS 485, WLAN
디스플레이 LCD, LED
언어 영어, 중국어, 일본어, 한국어, 프랑스어, 스페인어, 독일어, 이탈리아어
온도 센서
냉각 모드 강제공냉식
보호기능  
보호기능 단락 회로 보호, PV 역극성 보호, PV 과전압 보호, PV 야간 역전류 보호, 배터리 역극성 보호, 과부하 보호, 충전 보호 이상, 방전 보호 이상, 온도 보호 이상

Jinan Deming Power Equipment Co., Ltd.

Building 2, No. 8666, Second Ring North Road, Ji'nan, Shandong
직원수: 200
이 업체에 메시지를 보냄

유용한 연락처

Contact Face
Katherine Zhang
Contact Face
Lisa Jiang

관련된 상품

 • ₩284,000 / 대
  120V 30A-80A
  Jinan Deming Po... MPPT
 • ₩577,000 / 대
  TriStar MPPT
  Morningstar MPPT
 • ₩302,000 / 대
  96V 30A-200A
  Jinan Deming Po... MPPT
 • ₩78,600 / 대
  EcoPulse
  Morningstar PWM
 • ₩665,000 / 대
  48V 100A-200A
  Jinan Deming Po... MPPT
 • ₩145,000 / 대
  ProStar
  Morningstar PWM
 • ₩189,000 / 대
  48V 30A-80A
  Jinan Deming Po... MPPT
 • ₩43,500 / 대
  SLAC-I48V Ser...
  UPNE-TECH PWM
 • ₩227,000 / 대
  24V 50A-120A
  Jinan Deming Po...
 • CIS-MPPT (15-...
  Phocos MPPT
 • ₩381,000 / 대
  12V 80A-120A
  Jinan Deming Po... MPPT
 • CMLsolid (30 ...
  Phocos PWM
 • ₩351,000 / 대
  240V 30A-80A
  Jinan Deming Po... MPPT
 • ₩15,700 / 대
  SLAC-MH (10A-...
  UPNE-TECH PWM
 • 100KW480V
  Jinan Deming Po... PWM
 • ₩54,400 / 대
  LCB Solar Pum...
  UPNE-TECH Other
 • 50KW240V
  Jinan Deming Po... PWM
 • LCWS-B
  Abest Solar MPPT
 • ₩284,000 / 대
  48V60A - 120V...
  Jinan Deming Po... MPPT
 • MCC Series
  Abest Solar MPPT
 • ₩605,000 / 대
  10KW/5KW
  Jinan Deming Po... PWM
 • ₩102,000 / 대
  24V30A - 48V3...
  Jinan Deming Po... Other
 • ₩12,100 / 대
  12V/24V 10A/1...
  Jinan Deming Po... Other
 • ₩756,000 / 대
  120V 100A-200A
  Jinan Deming Po... MPPT
 • ₩351,000 / 대
  192V 30A-300A
  Jinan Deming Po... MPPT
 • ₩351,000 / 대
  220V 30A-300A
  Jinan Deming Po... MPPT
 • ₩350,000 / 대
  240V 30A-300A
  Jinan Deming Po... MPPT
 • ₩677,000 / 대
  384V 30A-250A
  Jinan Deming Po... MPPT
 • ₩907,000 / 대
  480V 30A-250A
  Jinan Deming Po... MPPT