GV-BOOST | 105-350W

GV-BOOST | 105-350W

Genasun LLC
기술: MPPT
제품보증연한: 5 년
지역: 미국 미국

대체 제품

MPPT-MS

HeliosNE
 • 기술: MPPT
 • 제품보증연한: 3 년
 • 공칭 전압 (배터리) 전압: 12 - 48 V
 • 배터리 종류: GEL, AGM, 리튬 이온
 • 보호등급: IP 43
 • 최대. 태양광 입력 전력: 2400 W
 • 배터리 전압 동작 범위: --
 • 피크 변환 효율: 98.00 %
 • 자가 소비: 12 mA
 • 터미널 (와이어 사이즈): --

제품특성

모델명
GVB-8-Pb-12V GVB-8-Pb-24V GVB-8-Pb-36V GVB-8-Pb-48V
전기 데이터  
최대. 태양광 입력 전력
105 W 210 W 325 W 350 W
공칭 전압 (배터리) 전압
12 V 24 V 36 V 48 V
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
140x65x31 mm 140x65x31 mm 140x65x31 mm 140x65x31 mm
무게
0.19 Kg 0.19 Kg 0.19 Kg 0.19 Kg
충전 전압 플로트
13.8 V 27.6 V 41.4 V 55.2 V
배터리 종류 GEL, AGM, VLA
온도 보정 계수 -28mV/°C@12V, -56mV/°C@24V, -84mV/°C@36V, -112mV/°C@48V
디스플레이 LED
PDF  
제품 사양서 다운받기

Genasun LLC

Click to show company phone
www.genasun.com
미국
1035 Cambridge St. Suite 16B Cambridge, MA 02141

관련된 상품

 • GV-4 | 50W 4A
  Genasun MPPT
 • ₩296,000 / 대
  SmartSolar MP...
  K and C Solar MPPT
 • GV-5 | 65W 5A
  Genasun MPPT
 • GV-10 | 140W ...
  Genasun MPPT
 • GV-BOOST WATE...
  Genasun MPPT
 • GV-5 | 65W 5A...
  Genasun MPPT
 • GV-10 | 140W ...
  Genasun MPPT
 • GV-BOOST | 10...
  Genasun MPPT
 • GV-BOOST WATE...
  Genasun MPPT