GV-BOOST | 105-350W

GV-BOOST | 105-350W

Genasun LLC
기술: MPPT
제품보증연한: 5 년
지역: 미국 미국

대체 제품

Rosefinch L

Garnde Solar Energy
MSRP 부터 ₩519,000 / 대
 • 기술: MPPT
 • 제품보증연한: 2 년
 • 공칭 전압 (배터리) 전압: 96 V
 • 배터리 종류: GEL, AGM, VLA, 니켈 카드뮴, 리튬 폴리머, 리튬 이온, 니켈 수소, 납 카본
 • 보호등급: IP 20
 • 최대. 태양광 입력 전력: 11200 W
 • 배터리 전압 동작 범위: --
 • 피크 변환 효율: 99.00 %
 • 자가 소비: --
 • 터미널 (와이어 사이즈): --

제품특성

모델명
GVB-8-Pb-12V GVB-8-Pb-24V GVB-8-Pb-36V GVB-8-Pb-48V
전기 데이터  
최대. 태양광 입력 전력
105 W 210 W 325 W 350 W
공칭 전압 (배터리) 전압
12 V 24 V 36 V 48 V
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
140x65x31 mm 140x65x31 mm 140x65x31 mm 140x65x31 mm
무게
0.19 Kg 0.19 Kg 0.19 Kg 0.19 Kg
충전 전압 플로트
13.8 V 27.6 V 41.4 V 55.2 V
배터리 종류 GEL, AGM, VLA
온도 보정 계수 -28mV/°C@12V, -56mV/°C@24V, -84mV/°C@36V, -112mV/°C@48V
디스플레이 LED
PDF  
제품 사양서 다운받기

Genasun LLC

+1 617 3699083
www.genasun.com
미국
1035 Cambridge St. Suite 16B Cambridge, MA 02141

관련된 상품

 • GV-4 | 50W 4A
  Genasun MPPT
 • ₩281,000 / 대
  SR-ML4860
  SRNE Solar MPPT
 • GV-5 | 65W 5A
  Genasun MPPT
 • SR-MC Series
  SRNE Solar MPPT
 • GV-10 | 140W ...
  Genasun MPPT
 • ₩532,000 / 대
  TriStar MPPT
  Morningstar MPPT
 • GV-BOOST WATE...
  Genasun MPPT
 • ₩134,000 / 대
  ProStar
  Morningstar PWM
 • GV-5 | 65W 5A...
  Genasun MPPT
 • Tracer Dream ...
  LDSOLAR MPPT
 • GV-10 | 140W ...
  Genasun MPPT
 • ₩72,500 / 대
  EcoPulse
  Morningstar PWM
 • GV-BOOST | 10...
  Genasun MPPT
 • ₩1,510,000 / 대
  Rosefinch XXL
  Garnde Solar En... MPPT
 • GV-BOOST WATE...
  Genasun MPPT
 • ₩519,000 / 대
  Rosefinch L
  Garnde Solar En... MPPT
 • Ocean Dream S...
  LDSOLAR PWM
 • Sky Dream Ser...
  LDSOLAR PWM
 • ₩40,100 / 대
  SLAC-I48V Ser...
  UPNE-TECH PWM
 • ₩14,500 / 대
  SLAC-MH (10A-...
  UPNE-TECH PWM
 • ₩43,500 / 대
  LCB Solar Pum...
  UPNE-TECH Other
 • ₩89,200 / 대
  SL series
  Zlpower MPPT