GV-BOOST | 105-350W

GV-BOOST | 105-350W

Genasun LLC
기술: MPPT
제품보증연한: 5 년
지역: 미국 미국

대체 제품

최저가격 ₩52,100 / 대
 • 기술: PWM
 • 제품보증연한: 1.5 년
 • 공칭 전압 (배터리) 전압: 12 - 48 V
 • 배터리 종류: GEL, VLA, 리튬 이온
 • 보호등급: IP 32
 • 최대. 태양광 입력 전력: --
 • 배터리 전압 동작 범위: --
 • 피크 변환 효율: --
 • 자가 소비: 10 mA
 • 터미널 (와이어 사이즈): 10.0 mm2

제품특성

모델명
GVB-8-Pb-12V GVB-8-Pb-24V GVB-8-Pb-36V GVB-8-Pb-48V
전기 데이터  
최대. 태양광 입력 전력
105 W 210 W 325 W 350 W
공칭 전압 (배터리) 전압
12 V 24 V 36 V 48 V
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
140x65x31 mm 140x65x31 mm 140x65x31 mm 140x65x31 mm
무게
0.19 Kg 0.19 Kg 0.19 Kg 0.19 Kg
충전 전압 플로트
13.8 V 27.6 V 41.4 V 55.2 V
배터리 종류 GEL, AGM, VLA
온도 보정 계수 -28mV/°C@12V, -56mV/°C@24V, -84mV/°C@36V, -112mV/°C@48V
디스플레이 LED
PDF  
제품 사양서 다운받기

Genasun LLC

Click to show company phone
www.genasun.com
미국
1035 Cambridge St. Suite 16B Cambridge, MA 02141
비즈니스 상세 정보
부품소재유형
컨트롤러
컨트롤러
기술 유형: MPPT
제조
OEM
이미 파악된 판매상의 수량
컨트롤러 4 판매업체

관련된 상품

 • GV-4 | 50W 4A
  Genasun MPPT
 • ₩298,000 / 대
  SR-ML4860
  SRNE Solar MPPT
 • GV-5 | 65W 5A
  Genasun MPPT
 • SR-MC Series
  SRNE Solar MPPT
 • GV-10 | 140W ...
  Genasun MPPT
 • ₩417,000 / 대
  TriStar MPPT
  K and C Solar MPPT
 • GV-BOOST WATE...
  Genasun MPPT
 • ₩52,100 / 대
  Tracer Dream ...
  LDSOLAR MPPT
 • GV-5 | 65W 5A...
  Genasun MPPT
 • ₩1,540,000 / 대
  MPPT Solar Ch...
  Jinan Deming Po... MPPT
 • GV-10 | 140W ...
  Genasun MPPT
 • ₩1,600,000 / 대
  Rosefinch XXL
  Garnde Solar En... MPPT
 • GV-BOOST | 10...
  Genasun MPPT
 • ₩550,000 / 대
  Rosefinch L
  Garnde Solar En... MPPT
 • GV-BOOST WATE...
  Genasun MPPT
 • ₩66,200 / 대
  MPPT Solar Co...
  Daxieworld MPPT
 • ₩52,100 / 대
  Ocean Dream S...
  LDSOLAR PWM
 • ₩52,100 / 대
  Sky Dream Ser...
  LDSOLAR PWM
 • ₩2,250,000 / 대
  MPPT Solar Ch...
  Jinan Deming Po... MPPT
 • ₩1,770,000 / 대
  MPPT Solar Ch...
  Jinan Deming Po... MPPT
 • CIS-MPPT (15-...
  Phocos MPPT
 • CMLsolid (30 ...
  Phocos PWM