YF128

Ningbo Yiweler Photovoltaic Technology Co., Ltd.
유형: 빠른 치료
지역: 중국 중국

대체 제품

최저가격 ₩1,510 / m2
 • 두께: 0.38-0.76 mm
 • 유형: 빠른 치료
 • 폭: ≤2100 mm
 • 롤 길이: 100-150 m
 • VA 함량: 28-33 %
 • 인장강도: --
 • 영률: --
 • 신장율: --
 • 수분 흡수율 (20°C): 0.1 %/day
 • 전광선 투과율: ≥91.5 %
 • UV차단 영역: 360 nm
 • 굴절률: --
 • 융점: 55 °C
 • 비열: --

제품특성

제품특성  
유형 빠른 치료
두께 0.3-0.8 mm
≤2000 mm
밀도 0.96 g/cm3
경도 (A Type) 75
안정성능  
인장강도 26 Mpa
영률 7.7 Mpa
신장율 420 %
수분 흡수율 (20°C) ≤0.01 % / day
벗김 강도 (EVA - 글라스) ≥60 N/cm
벗김 강도 (EVA - 백시트) ≥40 N/cm
열수축률 (길이 / MD) ≤3 %
체적 저항률 >1.45x10 ^6 Ω·cm
광열특성  
전광선 투과율 ≥91 %
UV차단 영역 310 nm
굴절률 1.494

Ningbo Yiweler Photovoltaic Technology Co., Ltd.

No. 655, Kangqiao Southern Road, Zhuangqiao Street, Ningbo, Zhejiang, China

관련된 상품

 • ₩1,510 / Wp
  G1261 Transpa...
  ZXEVA 빠른 치료
 • ₩1,100 / Wp
  Z1261A UV Thr...
  ZXEVA 빠른 치료
 • ₩1,550 / Wp
  FH-B
  Fenghua Plastic... 빠른 치료
 • ₩1,210 / Wp
  JCC-105
  JCC 빠른 치료
 • AKC-2F/FC
  Akcome Metals 빠른 치료
 • AKC-1F/FC
  Akcome Metals 빠른 치료
 • SV-15296
  Jiangsu Sveck N... 빠른 치료
 • ₩1,090 / Wp
  Z1261 Extra f...
  ZXEVA 매우 빠른 치료
 • SV-15290
  Jiangsu Sveck N... 표준형
 • SVECK 15296 (...
  Jiangsu Sveck N... 표준형