F406S

Hangzhou First PV Material Co., Ltd.
유형: 빠른 치료
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Hangzhou First PV Material Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩1,090 / m2
 • 두께: 0.2-0.8 mm
 • 유형: 빠른 치료
 • 폭: ≤2100 mm
 • 롤 길이: 100-200 m
 • VA 함량: 28-33 %
 • 인장강도: 20 Mpa
 • 영률: 4.7 Mpa
 • 신장율: 550 %
 • 수분 흡수율 (20°C): 0.1 %/day
 • 전광선 투과율: ≥91.5 %
 • UV차단 영역: --
 • 굴절률: 1.481
 • 융점: 55 °C
 • 비열: 2.3 J/°C·g

제품특성

제품특성  
유형 빠른 치료
두께 0.5-0.6 mm
밀도 0.96 g/cm3
겔화도 ≥75 %
안정성능  
열수축률 (길이 / MD) ≤3 %
열수추률 (폭 /TD) ≤1 %
체적 저항률 >6x10 ^14 Ω·cm

Hangzhou First PV Material Co., Ltd.

No.407 Xishu Street, Lin'an, Zhejiang
직원수: 800
이 업체에 메시지를 보냄

유용한 연락처

Contact Face
Kevin

관련된 상품

 • F406PS
  Hangzhou First ... 빠른 치료
 • ₩1,420 / Wp
  White EVA F10...
  Feiyu New Energy 빠른 치료
 • F806PS
  Hangzhou First ... 빠른 치료
 • ₩1,520 / Wp
  G1261 Transpa...
  ZXEVA 빠른 치료
 • F806W
  Hangzhou First ... 빠른 치료
 • ₩1,140 / Wp
  EVA Fast Curve
  Feiyu New Energy 빠른 치료
 • Su406
  Hangzhou First ... 매우 빠른 치료
 • ₩1,090 / Wp
  Z1261A UV Thr...
  ZXEVA 빠른 치료
 • Su806
  Hangzhou First ... 매우 빠른 치료
 • ₩1,550 / Wp
  FH-B
  Fenghua Plastic... 빠른 치료
 • F806
  Hangzhou First ... 빠른 치료
 • ₩1,190 / Wp
  JCC-105
  JCC 빠른 치료
 • F406P
  Hangzhou First ... 빠른 치료
 • ₩1,680 / Wp
  AKC-2F/FC
  Akcome Metals 빠른 치료
 • F806P
  Hangzhou First ... 빠른 치료
 • ₩1,680 / Wp
  AKC-1F/FC
  Akcome Metals 빠른 치료
 • ₩1,640 / Wp
  B601
  Baixing Group 빠른 치료
 • ₩1,710 / Wp
  SV-15296
  Jiangsu Sveck N... 빠른 치료
 • ₩1,140 / Wp
  EVA film F08/...
  Feiyu New Energy 매우 빠른 치료
 • ₩1,160 / Wp
  DG-909 Anti-P...
  DG TECH 매우 빠른 치료