F406S

Hangzhou First PV Material Co., Ltd.
유형: 빠른 치료
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Hangzhou First PV Material Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

EVA Fast Curve

Feiyu New Energy
최저가격 ₩1,150 / m2
 • 두께: 0.3-0.7 mm
 • 유형: 빠른 치료
 • 폭: ≤2000 mm
 • 롤 길이: --
 • VA 함량: --
 • 인장강도: 25 Mpa
 • 영률: 24 Mpa
 • 신장율: 530 %
 • 수분 흡수율 (20°C): 0.1 %/day
 • 전광선 투과율: ≥91 %
 • UV차단 영역: 310 nm
 • 굴절률: 1.48
 • 융점: 65-75 °C
 • 비열: --

제품특성

제품특성  
유형 빠른 치료
두께 0.5-0.6 mm
밀도 0.96 g/cm3
겔화도 ≥75 %
안정성능  
열수축률 (길이 / MD) ≤3 %
열수추률 (폭 /TD) ≤1 %
체적 저항률 >6x10 ^14 Ω·cm

Hangzhou First PV Material Co., Ltd.

No.407 Xishu Street, Lin'an, Zhejiang
직원수: 800
이 업체에 메시지를 보냄

유용한 연락처

Contact Face
Kevin

관련된 상품

 • F406PS
  Hangzhou First ... 빠른 치료
 • ₩1,440 / Wp
  White EVA F10...
  Feiyu New Energy 빠른 치료
 • F806PS
  Hangzhou First ... 빠른 치료
 • ₩1,510 / Wp
  G1261 Transpa...
  ZXEVA 빠른 치료
 • F806W
  Hangzhou First ... 빠른 치료
 • ₩1,150 / Wp
  EVA Fast Curve
  Feiyu New Energy 빠른 치료
 • Su406
  Hangzhou First ... 매우 빠른 치료
 • ₩1,100 / Wp
  Z1261A UV Thr...
  ZXEVA 빠른 치료
 • Su806
  Hangzhou First ... 매우 빠른 치료
 • ₩1,540 / Wp
  FH-B
  Fenghua Plastic... 빠른 치료
 • F806
  Hangzhou First ... 빠른 치료
 • ₩1,210 / Wp
  JCC-105
  JCC 빠른 치료
 • F406P
  Hangzhou First ... 빠른 치료
 • AKC-2F/FC
  Akcome Metals 빠른 치료
 • F806P
  Hangzhou First ... 빠른 치료
 • AKC-1F/FC
  Akcome Metals 빠른 치료
 • SV-15296
  Jiangsu Sveck N... 빠른 치료
 • ₩1,150 / Wp
  EVA film F08/...
  Feiyu New Energy 매우 빠른 치료
 • ₩1,090 / Wp
  Z1261 Extra f...
  ZXEVA 매우 빠른 치료
 • SV-15290
  Jiangsu Sveck N... 표준형