Dilong EVA

Dilong EVA

Zhejiang Dilong Photovoltaic Material Co., Ltd.
유형: 빠른 치료
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Zhejiang Dilong Photovoltaic Material Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩2,500 / m2
 • 두께: 0.3-0.7 mm
 • 유형: 빠른 치료
 • 폭: ≤2000 mm
 • 롤 길이: --
 • VA 함량: --
 • 인장강도: 25 Mpa
 • 영률: 24 Mpa
 • 신장율: 530 %
 • 수분 흡수율 (20°C): 0.1 %/day
 • 전광선 투과율: ≥91 %
 • UV차단 영역: 310 nm
 • 굴절률: 1.48
 • 융점: 65-75 °C
 • 비열: --

제품특성

제품특성  
유형 빠른 치료
VA 함량 33 %
용융지수 30 g/10min
밀도 0.96 g/cm3
겔화도 ≥80 %
안정성능  
벗김 강도 (봉합재 - 글라스) ≥50 N/cm
벗김 강도 (봉합재 - 백시트) ≥40 N/cm
광열특성  
전광선 투과율 ≥91 %
UV차단 영역 360 nm
굴절률 1.483
융점 58 °C

Zhejiang Dilong Photovoltaic Material Co., Ltd.

Click to show company phone
www.dilongpv.com
중국
No. 1958, Huannan Road, Linglong Street, Linglong Industrial Zone, Lin'an, Zhejiang, 311301
참고: 귀하의 문의가 Zhejiang Dilong Photovoltaic Material Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

관련된 상품

 • PIX FC
  Pixon Green Ene... 빠른 치료
 • ₩2,500 / Wp
  White EVA F10...
  Feiyu EVA 빠른 치료
 • ₩2,500 / Wp
  EVA film Fast...
  Feiyu EVA 빠른 치료
 • ₩2,390 / Wp
  Topray EVA 1
  Topray Solar 표준형
 • ₩2,390 / Wp
  Topray EVA 2
  Topray Solar 표준형
 • ₩2,390 / Wp
  Topray EVA 3
  Topray Solar 표준형
 • ₩2,140 / Wp
  Sinopont EVA ...
  Sinopont Techno... 표준형
 • ₩2,570 / Wp
  POE
  Sinopont Techno... 표준형
 • ₩2,360 / Wp
  White Film
  Sinopont Techno... 표준형
 • ₩2,500 / Wp
  EVA film tran...
  Feiyu EVA 매우 빠른 치료