G1261 Transparent Glass Film for Lamination

G1261 Transparent Glass Film for Lamination

Zhejiang Zhengxin Photovoltaic Technology Co., Ltd.
유형: 빠른 치료
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Zhejiang Zhengxin Photovoltaic Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

White EVA film...

Changzhou Sveck Photovoltaic New Materials
최저가격 ₩2,230 / m2
 • 두께: --
 • 유형: 매우 빠른 치료
 • 폭:
 • 롤 길이: --
 • VA 함량: --
 • 인장강도: 16 Mpa
 • 영률: --
 • 신장율: 550 %
 • 수분 흡수율 (20°C): --
 • 전광선 투과율: ≥92 %
 • UV차단 영역: 360 nm
 • 굴절률: --
 • 융점: --
 • 비열: --

제품특성

제품특성  
유형 빠른 치료
두께 0.38-0.76 mm
≤2100 mm
롤 길이 100-150 m
VA 함량 28-33 %
용융지수 28-35 g/10min
밀도 0.95 g/cm3
경도 (A Type) 72
겔화도 ≥75 %
안정성능  
수분 흡수율 (20°C) ≤0.1 % / day
벗김 강도 (봉합재 - 글라스) ≥80 N/cm
열수축률 (길이 / MD) ≤3 %
열수추률 (폭 /TD) ≤1 %
UV 노화 (황변도) ≤2 △YI
UV 노화 (투광율) ≤3 %
습기 열 노화 (황변도) ≤2 △YI
습기 열 노화 (투광율) ≤3 %
광열특성  
전광선 투과율 ≥91.5 %
UV차단 영역 360 nm
융점 55 °C
PDF  
제품 사양서 다운받기

Zhejiang Zhengxin Photovoltaic Technology Co., Ltd.

Click to show company phone
www.zxsolarpower.com
중국
No. 36, XiChun Zhong Road, Kecheng District, Quzhou, Zhejiang
직원수: 80
모회사: ZX Solar
참고: 귀하의 문의가 Zhejiang Zhengxin Photovoltaic Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
zxeva
Contact Face
ZX-Celia
Contact Face
ZX-Tiffany

관련된 상품

 • Z1261 Extra f...
  ZXEVA 매우 빠른 치료
 • PIX FC
  Pixon Green Ene... 빠른 치료
 • Z1261A UV Thr...
  ZXEVA 빠른 치료
 • ₩2,500 / Wp
  White EVA F10...
  Feiyu EVA 빠른 치료
 • Z1261C encaps...
  ZXEVA 빠른 치료
 • ₩2,500 / Wp
  EVA film Fast...
  Feiyu EVA 빠른 치료
 • Z1261 Excelle...
  ZXEVA 표준형
 • ₩2,380 / Wp
  Topray EVA 1
  Topray Solar 표준형
 • Fast Cure Sol...
  ZXEVA 빠른 치료
 • ₩2,380 / Wp
  Topray EVA 2
  Topray Solar 표준형
 • ₩2,380 / Wp
  Topray EVA 3
  Topray Solar 표준형
 • ₩2,140 / Wp
  Sinopont EVA ...
  Sinopont Techno... 표준형
 • ₩2,570 / Wp
  POE
  Sinopont Techno... 표준형
 • ₩2,350 / Wp
  White Film
  Sinopont Techno... 표준형
 • ₩2,500 / Wp
  EVA film tran...
  Feiyu EVA 매우 빠른 치료