EVA for GG Module -G401W/G403M/G404M

EVA for GG Module -G401W/G403M/G404M

Shanghai HIUV New Materials Co., Ltd.
유형: 빠른 치료
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Shanghai HIUV New Materials Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩1,610 / m2
 • 두께: 0.38-0.76 mm
 • 유형: 빠른 치료
 • 폭: ≤2100 mm
 • 롤 길이: 100-150 m
 • VA 함량: 28-33 %

제품특성

제품특성  
유형 빠른 치료
두께 0.53-0.63 mm
≤1000 mm
롤 길이 100-150 m
VA 함량 26.5-30.5 %
밀도 0.98 g/cm3
겔화도 ≥75 %
안정성능  
벗김 강도 (봉합재 - 글라스) ≥50 N/cm
벗김 강도 (봉합재 - 백시트) ≥50 N/cm
열수축률 (길이 / MD) ≤5 %
열수추률 (폭 /TD) ≤2 %
체적 저항률 >1x10 ^14 Ω·cm
UV 노화 (황변도) ≤2 △YI
습기 열 노화 (황변도) ≤2 △YI
광열특성  
전광선 투과율 ≥92 %
굴절률 1.48
융점 65-72 °C
처리 시간  
진공 펑프 시간 5-8 min
라미네이션 시간 8-13 min

Shanghai HIUV New Materials Co., Ltd.

Click to show company phone
www.hiuv.net
중국
RM. 909A, Tower A, Bldg.1, No.3000, Longdong Ave., Zhangjiang Hi-Tech Park, Pilot Free Trade Zone, Pudong Dist., Shanghai
참고: 귀하의 문의가 Shanghai HIUV New Materials Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Manager Deng

관련된 상품

 • White EVA-S20...
  HIUV New Materi... 빠른 치료
 • ₩1,610 / Wp
  G1261 Transpa...
  ZXEVA 빠른 치료
 • EVA-S201MT&S2...
  HIUV New Materi... 빠른 치료
 • ₩1,780 / Wp
  Z1261A UV Thr...
  ZXEVA 빠른 치료
 • EVA for white...
  HIUV New Materi... 빠른 치료
 • ₩1,640 / Wp
  EVA ZR-920
  Baojun Xin Cai 빠른 치료
 • P507 for P-pe...
  HIUV New Materi... 빠른 치료
 • ₩1,820 / Wp
  EVA BJ-525
  Baojun Xin Cai 빠른 치료