F406PS

F406PS

Hangzhou First Applied Material Co., Ltd.
유형: 빠른 치료
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Hangzhou First Applied Material Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

Topray EVA 1

Topray Solar
최저가격 ₩2,270 / m2
 • 두께: --
 • 유형: 표준형
 • 폭:
 • 롤 길이: 150-400 m
 • VA 함량: --
 • 인장강도: 16 Mpa
 • 영률: 6.5 Mpa
 • 신장율: 750 %
 • 수분 흡수율 (20°C): --
 • 전광선 투과율:
 • UV차단 영역: --
 • 굴절률: --
 • 융점: --
 • 비열: --

제품특성

제품특성  
유형 빠른 치료
두께 0.5-0.6 mm
≤7 mm
롤 길이 150 m
밀도 0.95 g/cm3
겔화도 ≥75 %
안정성능  
벗김 강도 (봉합재 - 글라스) ≥60 N/cm
벗김 강도 (봉합재 - 백시트) ≥40 N/cm
열수축률 (길이 / MD) ≤3 %
열수추률 (폭 /TD) ≤1.5 %
체적 저항률 >1x10 ^15 Ω·cm
광열특성  
융점 40-80 °C

Hangzhou First Applied Material Co., Ltd.

Click to show company phone
www.firstpvm.com
중국
No.8 Fusite Street, Lin'an, Zhejiang, 311300
직원수: 3,000
참고: 귀하의 문의가 Hangzhou First Applied Material Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Kevin

관련된 상품

 • F406S
  First Applied M... 빠른 치료
 • ₩1,920 / Wp
  PIX FC
  PIXON 빠른 치료
 • F806
  First Applied M... 빠른 치료
 • ₩2,310 / Wp
  White EVA F10...
  Feiyu EVA 빠른 치료
 • F406P
  First Applied M... 빠른 치료
 • ₩2,310 / Wp
  EVA film Fast...
  Feiyu EVA 빠른 치료
 • F806P
  First Applied M... 빠른 치료
 • ₩1,660 / Wp
  G1261 Transpa...
  ZXEVA 빠른 치료
 • F806PS
  First Applied M... 빠른 치료
 • ₩1,750 / Wp
  Z1261A UV Thr...
  ZXEVA 빠른 치료
 • F806W
  First Applied M... 빠른 치료
 • ₩2,270 / Wp
  Topray EVA 1
  Topray Solar 표준형
 • Su406
  First Applied M... 매우 빠른 치료
 • ₩2,270 / Wp
  Topray EVA 2
  Topray Solar 표준형
 • Su806
  First Applied M... 매우 빠른 치료
 • ₩2,270 / Wp
  Topray EVA 3
  Topray Solar 표준형
 • Sinopont EVA ...
  Sinopont Techno... 표준형
 • POE
  Sinopont Techno... 표준형
 • White Film
  Sinopont Techno... 표준형
 • ₩2,310 / Wp
  EVA film tran...
  Feiyu EVA 매우 빠른 치료
 • ₩1,710 / Wp
  Z1261 Extra f...
  ZXEVA 매우 빠른 치료
 • ₩2,060 / Wp
  White EVA II ...
  Changzhou Sveck... 매우 빠른 치료
 • ₩2,060 / Wp
  Anti PID EVA...
  Changzhou Sveck... 매우 빠른 치료
 • ₩2,060 / Wp
  White EVA fil...
  Changzhou Sveck... 매우 빠른 치료