F806PS

F806PS

Hangzhou First Applied Material Co., Ltd.
유형: 빠른 치료
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Hangzhou First Applied Material Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

FH-B

Fenghua Plastic Science
최저가격 ₩1,820 / m2
 • 두께: 0.3-1 mm
 • 유형: 빠른 치료
 • 폭: ≤2200 mm
 • 롤 길이: --
 • VA 함량: 33 %
 • 인장강도: 20 Mpa
 • 영률: --
 • 신장율: 520 %
 • 수분 흡수율 (20°C): 0.1 %/day
 • 전광선 투과율: ≥91 %
 • UV차단 영역: --
 • 굴절률: --
 • 융점: 62 °C
 • 비열: 2.3 J/°C·g

제품특성

제품특성  
유형 빠른 치료
두께 0.45-0.55 mm
≤7 mm
롤 길이 150 m
밀도 0.95 g/cm3
겔화도 ≥75 %
안정성능  
벗김 강도 (봉합재 - 글라스) ≥60 N/cm
벗김 강도 (봉합재 - 백시트) ≥40 N/cm
열수축률 (길이 / MD) ≤3 %
열수추률 (폭 /TD) ≤1.5 %
체적 저항률 >1x10 ^15 Ω·cm
광열특성  
융점 40-80 °C

Hangzhou First Applied Material Co., Ltd.

Click to show company phone
www.firstpvm.com
중국
No.8 Fusite Street, Lin'an, Zhejiang, 311300
직원수: 3,000
참고: 귀하의 문의가 Hangzhou First Applied Material Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Kevin

관련된 상품

 • F406S
  First Applied M... 빠른 치료
 • ₩2,470 / Wp
  Alishan FC
  Alishan Green E... 빠른 치료
 • F806
  First Applied M... 빠른 치료
 • ₩2,470 / Wp
  Alishan FC-T
  Alishan Green E... 빠른 치료
 • F406P
  First Applied M... 빠른 치료
 • ₩1,820 / Wp
  FH-B
  Fenghua Plastic... 빠른 치료
 • F806P
  First Applied M... 빠른 치료
 • ₩2,250 / Wp
  White EVA II ...
  Changzhou Sveck... 매우 빠른 치료
 • F406PS
  First Applied M... 빠른 치료
 • ₩2,250 / Wp
  Anti PID EVA...
  Changzhou Sveck... 매우 빠른 치료
 • F806W
  First Applied M... 빠른 치료
 • ₩2,250 / Wp
  White EVA fil...
  Changzhou Sveck... 매우 빠른 치료
 • Su406
  First Applied M... 매우 빠른 치료
 • ₩2,510 / Wp
  Alishan UFC
  Alishan Green E... 매우 빠른 치료
 • Su806
  First Applied M... 매우 빠른 치료