V2014

V2014

Dongguan Yonggu Insulated Material Co., Ltd.
유형: 빠른 치료
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Dongguan Yonggu Insulated Material Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

Topray EVA 3

Topray Solar
최저가격 ₩2,270 / m2
 • 두께: --
 • 유형: 표준형
 • 폭:
 • 롤 길이: 150-400 m
 • VA 함량: --

제품특성

제품특성  
유형 빠른 치료
밀도 0.96 g/cm3
안정성능  
신장율 430 %
수분 흡수율 (20°C) ≤0.02 % / day
벗김 강도 (봉합재 - 글라스) ≥80 N/cm
벗김 강도 (봉합재 - 백시트) ≥80 N/cm
열수축률 (길이 / MD) ≤3 %
열수추률 (폭 /TD) ≤1 %
체적 저항률 >10x10 ^15 Ω·cm
UV 노화 (황변도) ≤3 △YI
습기 열 노화 (황변도) ≤3 △YI
광열특성  
전광선 투과율 ≥92 %
UV차단 영역 260 nm
처리 시간  
진공 펑프 시간 5-5.5 min
고화시간 11-14 min

Dongguan Yonggu Insulated Material Co., Ltd.

Click to show company phone
www.v-gool.com
중국
Nanshang industrial area, Ershangfang, Xiansha Zone, Gaobu Town, Dongguan City, Guangdong
직원수: 150
참고: 귀하의 문의가 Dongguan Yonggu Insulated Material Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

관련된 상품

 • V-2008B
  Yonggu Insulate... 빠른 치료
 • ₩1,890 / Wp
  PIX FC
  PIXON 빠른 치료
 • V2053
  Yonggu Insulate... 빠른 치료
 • ₩2,280 / Wp
  White EVA F10...
  Feiyu EVA 빠른 치료
 • ₩2,280 / Wp
  EVA film Fast...
  Feiyu EVA 빠른 치료
 • ₩1,660 / Wp
  G1261 Transpa...
  ZXEVA 빠른 치료
 • ₩1,730 / Wp
  Z1261A UV Thr...
  ZXEVA 빠른 치료
 • ₩2,280 / Wp
  EVA BJ-515
  Baojun Xin Cai 빠른 치료
 • ₩1,600 / Wp
  EVA BJ-525
  Baojun Xin Cai 빠른 치료
 • ₩2,190 / Wp
  EVA BJ-505
  Baojun Xin Cai 빠른 치료
 • Topray EVA 2
  Topray Solar 표준형
 • Topray EVA 3
  Topray Solar 표준형
 • ₩1,960 / Wp
  Sinopont EVA ...
  Sinopont Techno... 표준형
 • ₩2,350 / Wp
  POE
  Sinopont Techno... 표준형
 • ₩2,150 / Wp
  White Film
  Sinopont Techno... 표준형
 • Topray EVA 1
  Topray Solar 표준형
 • ₩2,030 / Wp
  White EVA fil...
  Sveck Photovolt... 매우 빠른 치료
 • ₩2,030 / Wp
  Anti PID (SV-...
  Sveck Photovolt... 매우 빠른 치료
 • ₩2,030 / Wp
  White II EVA ...
  Sveck Photovolt... 매우 빠른 치료
 • ₩1,690 / Wp
  Z1261 Extra f...
  ZXEVA 매우 빠른 치료
 • ₩2,280 / Wp
  EVA film tran...
  Feiyu EVA 매우 빠른 치료