P507 for P-perc and N-Pert Bifacial Module

Shanghai HIUV New Materials Co., Ltd.
유형: 빠른 치료
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Shanghai HIUV New Materials Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩1,760 / m2
 • 두께: 0.2-0.8 mm
 • 유형: 매우 빠른 치료
 • 폭: ≤2100 mm
 • 롤 길이: 100-200 m
 • VA 함량: 28-33 %

제품특성

제품특성  
유형 빠른 치료
두께 0.5-0.7 mm
≤1100 mm
롤 길이 100-200 m
VA 함량 12-18 %
용융지수 5-15 g/10min
밀도 0.92 g/cm3
겔화도 ≥70 %
안정성능  
수분 흡수율 (20°C) ≤12 % / day
벗김 강도 (봉합재 - 글라스) ≥60 N/cm
벗김 강도 (봉합재 - 백시트) ≥50 N/cm
열수축률 (길이 / MD) ≤4 %
열수추률 (폭 /TD) ≤1.5 %
체적 저항률 >1x10 ^15 Ω·cm
UV 노화 (황변도) ≤5 △YI
습기 열 노화 (황변도) ≤5 △YI
PDF  
제품 사양서 다운받기

Shanghai HIUV New Materials Co., Ltd.

Click to show company phone
www.hiuv.net
중국
RM. 909A, Tower A, Bldg.1, No.3000, Longdong Ave., Zhangjiang Hi-Tech Park, Pilot Free Trade Zone, Pudong Dist., Shanghai
참고: 귀하의 문의가 Shanghai HIUV New Materials Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Manager Deng

관련된 상품

 • EVA for GG Mo...
  HIUV New Materi... 빠른 치료
 • ₩1,630 / Wp
  G1261 Transpa...
  ZXEVA 빠른 치료
 • White EVA-S20...
  HIUV New Materi... 빠른 치료
 • ₩1,600 / Wp
  EVA BJ-505
  Baojun Xin Cai 빠른 치료
 • EVA-S201MT&S2...
  HIUV New Materi... 빠른 치료
 • ₩1,840 / Wp
  EVA BJ-525
  Baojun Xin Cai 빠른 치료
 • EVA for white...
  HIUV New Materi... 빠른 치료
 • ₩1,660 / Wp
  EVA ZR-920
  Baojun Xin Cai 빠른 치료