Fast Cure Solar Eva Film Anti PID

Zhejiang Zhengxin Photovoltaic Technology Co., Ltd.
가격:
최저가격 ₩1,480 / m2
유형: 빠른 치료
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Zhejiang Zhengxin Photovoltaic Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

Topray EVA 3

Topray Solar
최저가격 ₩2,230 / m2
 • 두께: --
 • 유형: 표준형
 • 폭:
 • 롤 길이: 150-400 m
 • VA 함량: --
 • 인장강도: 18 Mpa
 • 영률: --
 • 신장율: --
 • 수분 흡수율 (20°C): --
 • 전광선 투과율: ≥90 %
 • UV차단 영역: --
 • 굴절률: --
 • 융점: --
 • 비열: --

제품특성

제품특성  
유형 빠른 치료
두께 0.20-0.50 mm
≤1800 mm
롤 길이 100-200 m
VA 함량 30-30 %
겔화도 ≥80 %
안정성능  
수분 흡수율 (20°C) ≤0.1 % / day
벗김 강도 (봉합재 - 글라스) ≥80 N/cm
UV 노화 (황변도) ≤1 △YI
UV 노화 (투광율) ≤5 %
습기 열 노화 (투광율) ≤5 %
광열특성  
전광선 투과율 ≥91 %
PDF  
제품 사양서 다운받기

Zhejiang Zhengxin Photovoltaic Technology Co., Ltd.

Click to show company phone
www.zxsolarpower.com
중국
No. 36, XiChun Zhong Road, Kecheng District, Quzhou, Zhejiang
직원수: 70
모회사: ZX Solar
참고: 귀하의 문의가 Zhejiang Zhengxin Photovoltaic Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
zxeva
Contact Face
ZX-Celia
Contact Face
ZX-Tiffany

Zhejiang Zhengxin Photovoltaic Technology Co., Ltd.의 다른 5시리즈

 • ₩1,690 / Wp
  Z1261 Extra f...
  매우 빠른 치료
 • ₩1,730 / Wp
  Z1261A UV Thr...
  빠른 치료
 • ₩1,630 / Wp
  G1261 Transpa...
  빠른 치료
 • ₩2,060 / Wp
  Z1261C encaps...
  빠른 치료
 • ₩1,730 / Wp
  Z1261 Excelle...
  표준형