EVA-RS50

EVA-RS50

Guangzhou Risheng New Material Technology Co., Ltd.
가격:
최저가격 ₩1,650 / m2
유형: 매우 빠른 치료
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Guangzhou Risheng New Material Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

Sinopont EVA Film

Sinopont Technology
최저가격 ₩1,840 / m2
 • 두께: --
 • 유형: 표준형
 • 폭:
 • 롤 길이: --
 • VA 함량: --

제품특성

제품특성  
유형 매우 빠른 치료
두께 0.50-0.52 mm
≤1500 mm
롤 길이 150 m
VA 함량 32 %
용융지수 30-45 g/10min
밀도 0.96 g/cm3
겔화도 ≥89 %
안정성능  
인장강도 18 Mpa
신장율 500 %
수분 흡수율 (20°C) ≤0.1 % / day
벗김 강도 (봉합재 - 글라스) ≥60 N/cm
벗김 강도 (봉합재 - 백시트) ≥40 N/cm
열수축률 (길이 / MD) ≤3 %
열수추률 (폭 /TD) ≤1.5 %
체적 저항률 >1x10 ^5 Ω·cm
UV 노화 (황변도) ≤4 △YI
UV 노화 (투광율) ≤4 %
습기 열 노화 (황변도) ≤4 △YI
습기 열 노화 (투광율) ≤4 %
광열특성  
전광선 투과율 ≥93 %
UV차단 영역 360 nm
처리 시간  
진공 펑프 시간 5 min
라미네이션 시간 5 min
고화 온도 140 °C
고화시간 5 min

Guangzhou Risheng New Material Technology Co., Ltd.

Click to show company phone
www.rishengeva.com
중국
A1 Building, Zhugang Industrial Zone, Shisha Road, Baiyun District, Guangzhou, Guangdong
직원수: 87
참고: 귀하의 문의가 Guangzhou Risheng New Material Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
martin

관련된 상품

 • ₩1,530 / Wp
  EVA-RS45
  Risheng New Mat... 매우 빠른 치료
 • ₩2,140 / Wp
  EVA film tran...
  Feiyu EVA 매우 빠른 치료
 • ₩1,590 / Wp
  Z1261 Extra f...
  ZXEVA 매우 빠른 치료
 • ₩1,910 / Wp
  White EVA II ...
  Sveck Photovolt... 매우 빠른 치료
 • ₩1,910 / Wp
  Anti PID EVA...
  Sveck Photovolt... 매우 빠른 치료
 • ₩1,910 / Wp
  White EVA fil...
  Sveck Photovolt... 매우 빠른 치료
 • ₩2,180 / Wp
  Topray EVA 1
  Topray Solar 표준형
 • ₩2,180 / Wp
  Topray EVA 2
  Topray Solar 표준형
 • ₩2,180 / Wp
  Topray EVA 3
  Topray Solar 표준형
 • ₩1,840 / Wp
  Sinopont EVA ...
  Sinopont Techno... 표준형
 • ₩2,210 / Wp
  POE
  Sinopont Techno... 표준형
 • ₩2,020 / Wp
  White Film
  Sinopont Techno... 표준형
 • ₩2,280 / Wp
  PIX FC
  PIXON 빠른 치료
 • ₩2,140 / Wp
  White EVA F10...
  Feiyu EVA 빠른 치료
 • ₩2,140 / Wp
  EVA film Fast...
  Feiyu EVA 빠른 치료
 • ₩1,600 / Wp
  G1261 Transpa...
  ZXEVA 빠른 치료
 • ₩1,630 / Wp
  Z1261A UV Thr...
  ZXEVA 빠른 치료