SKN-SS Series

Shenzhen KingSako Electronics Co., Ltd.
유형: 독립형
공율범위: 1~6 kW
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Shenzhen KingSako Electronics Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

 • 유형: 하이브리드
 • 제품보증연한: --
 • 보호등급: IP20
 • 외형 사이즈: 470x410x123 mm
 • 무게: 14.4 kg
 • 최대 입력 용량: 4.5 kW
 • 최대 입력 전압: 500 V
 • 최대 입력 전류: 18 A
 • MPP(T)전압 범위: 250~450 V
 • MPPT수량: 1
 • 최대 출력 용량: 3 kW
 • 정격 주파수: 50,60 Hz
 • 최대효울: 96 %
 • European효율: --
 • 상수: --

제품특성

모델명
SKN-SS1KW SKN-SS2KW SKN-SS3KW SKN-SS4KW SKN-SS5KW SKN-SS6KW
출력사양 (AC)  
최대 출력 용량
1 kW 2 kW 3 kW 4 kW 5 kW 6 kW
정격 출력 전압
120, 230 V 120, 230 V 120, 230 V 120, 230 V 230 V 230 V
계통 주파수 범위
49.7-60.3 Hz 49.7-60.3 Hz 49.7-60.3 Hz 49.7-60.3 Hz 49.7-60.3 Hz 49.7-60.3 Hz
정격 주파수
50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz
역률 (cosφ)
1 1 1 1 1 1
최대효울
88 % 88 % 88 % 88 % 88 % 88 %
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
304x219x488 mm 304x219x488 mm 304x219x488 mm 304x219x608 mm 304x219x608 mm 304x219x608 mm

Shenzhen KingSako Electronics Co., Ltd.

6F, C Building, Huanggangling Industrial Park, Xixiang, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong
직원수: 500
모회사: Sako Group
이 업체에 메시지를 보냄

유용한 연락처

Contact Face
Lynn

관련된 상품

 • SKN-HDS
  KingSako 독립형
 • ₩99.0 / Wp
  Wall Mounted So...
  Prostar Solar 독립형
 • SKN-MDS
  KingSako 계통연계형, 독립형
 • Grid-Connected ...
  East Group 계통연계형
 • SUNSEE Series
  KingSako 계통연계형, 독립형
 • Hybrid Bi-Direc...
  East Group 하이브리드
 • SUNS Series
  KingSako 독립형
 • Off-Grid 10kVA ...
  East Group 독립형
 • SKN-SS 8KVA/10K...
  KingSako 독립형
 • ₩162 / Wp
  MI-1000/1200/15...
  Hoymiles 마이크로 인버터
 • SUNMAX Series
  KingSako 독립형
 • BN 1-6KW
  INVT Solar 독립형
 • MG 4-5KW
  INVT Solar 계통연계형
 • BG 40-70KW_380V
  INVT Solar 계통연계형
 • ₩225 / Wp
  MI-500/600/700
  Hoymiles 마이크로 인버터
 • ₩323 / Wp
  MI-250/300/350
  Hoymiles 마이크로 인버터
 • ₩245 / Wp
  LXP-HB 3K-5K Hy...
  Lux Power Techn... 하이브리드
 • ₩245 / Wp
  LXP-US 3K-5K Hy...
  Lux Power Techn... 하이브리드
 • ₩245 / Wp
  LXP 3K-5K Hybrid
  Lux Power Techn... 하이브리드
 • Sunrino Split P...
  Sacolar 독립형