LS-T inverter, built-in PWM/MPPT

Guangdong Xindun Power Technology Co., Ltd.
유형: 독립형
공율범위: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Guangdong Xindun Power Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩505 / Wp
 • 유형: 계통연계형, 마이크로 인버터
 • 제품보증연한: 10 년
 • 보호등급: IP67,NEMA 6
 • 외형 사이즈: 230x138x35 mm
 • 무게: 2 kg

제품특성

모델명
10212/24 20212/24/48 30212/24/48 40224/48 50248 60248
출력사양 (AC)  
출력 전압 범위
99~266 V 99~266 V 99~266 V 99~266 V 99~266 V 99~266 V
정격 출력 전압
110, 220, 240 V 110, 220, 240 V 110, 220, 240 V 110, 220, 240 V 110, 220, 240 V 110, 220, 240 V
계통 주파수 범위
49.5-60.6 Hz 49.5-60.6 Hz 49.5-60.6 Hz 49.5-60.6 Hz 49.5-60.6 Hz 49.5-60.6 Hz
정격 주파수
50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz
상수
1 1 1 1 1 1
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
130x300x490 mm 130x300x490 mm 130x300x490 mm 30x320x510 mm 130x320x510 mm 130x320x510 mm
중량
11.5 kg 17.5 kg 19.5 kg 21.5 kg 23.5 kg 25.5 kg
기기소음
< 55 dB(A) < 55 dB(A) < 55 dB(A) < 55 dB(A) < 55 dB(A) < 55 dB(A)
동작 온도 범위 -10 ~ +40 ℃
변압기
습도 0-95 %
냉각방식 강제공냉식
인터페이스 RS 232, RS 485
디스플레이 LCD
보호기능  
보호기능 단락 회로 보호, 과부하 보호, 과전압 보호, 과열 보호, 역 극성 보호
PDF  
제품 사양서 다운받기

Guangdong Xindun Power Technology Co., Ltd.

Click to show company phone
www.xindun-power.com
중국
3rd Floor, Block 3, area C, European Industrial Park, Chancheng District, Foshan, Guangdong
직원수: 100
참고: 귀하의 문의가 Guangdong Xindun Power Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Xindun
Contact Face
Admin

관련된 상품

 • HP Series Inver...
  Xindun Power 독립형
 • Off-grid invert...
  Xindun Power 독립형
 • Off-grid invert...
  Xindun Power 독립형
 • Off-grid invert...
  Xindun Power 독립형
 • 3 phase off-gri...
  Xindun Power 독립형
 • HDSX-T inverter...
  Xindun Power 독립형
 • GP-C high frequ...
  Xindun Power 독립형
 • ZRS PV directly...
  Xindun Power 독립형
 • ES on/off grid ...
  Xindun Power 계통연계형, 독립형, 하이브리드