AP Series

AP Series

Yueqing Yiyen Electric Technology Co., Ltd.
유형: 독립형
공율범위: 1~6 kW
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Yueqing Yiyen Electric Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

SI01-3KW

Twinsel Electronic Technology
 • 유형:
 • 제품보증연한: --
 • 보호등급: IP20
 • 외형 사이즈: 653x282x368 mm
 • 무게: 38.5 kg

제품특성

모델명
1000W 1500W 2000W 3000W 4000W 5000W 6000W
보증  
제품보증연한
1 년 1 년 1 년 1 년 1 년 1 년 1 년
입력사양 (DC)  
정격 입력 전압
12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V
최소 입력 전압
10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V
출력사양 (AC)  
최대 출력 용량
1 kW 1.5 kW 2 kW 3 kW 4 kW 5 kW 6 kW
정격 출력 전압
220, 230, 240 V 220, 230, 240 V 220, 230, 240 V 220, 230, 240 V 220, 230, 240 V 220, 230, 240 V 220, 230, 240 V
계통 주파수 범위
49.7-60.3 Hz 49.7-60.3 Hz 49.7-60.3 Hz 49.7-60.3 Hz 49.7-60.3 Hz 49.7-60.3 Hz 49.7-60.3 Hz
정격 주파수
50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz
역률 (cosφ)
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
전류 왜율(THD)
< 10 % < 10 % < 10 % < 10 % < 10 % < 10 % < 10 %
최대효울
88 % 88 % 88 % 88 % 88 % 88 % 88 %
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
382x218x179 mm 382x218x179 mm 442x218x179 mm 442x218x179 mm 598x218x179 mm 598x218x179 mm 598x218x179 mm
중량
16 kg 17 kg 20 kg 24 kg 35 kg 45 kg 45 kg
소비전력/밤
< 25 W < 25 W < 25 W < 25 W < 25 W < 25 W < 25 W

Yueqing Yiyen Electric Technology Co., Ltd.

Click to show company phone
www.yiyen.com
중국
4th Floor, No.281, Wei 18 Road, Economic Development Zone,Yueqing, 325600, Zhejiang
참고: 귀하의 문의가 Yueqing Yiyen Electric Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Cindy Hung

관련된 상품

 • HP MINI Series
  YIY 독립형
 • PSW7 Series
  YIY 독립형
 • HP Series
  YIY 독립형
 • APP Series
  YIY 독립형
 • APS Series
  YIY 독립형
 • APV Series
  YIY 독립형
 • OPS Series
  YIY 독립형