OPS Series

OPS Series

Yueqing Yiyen Electric Technology Co., Ltd.
유형: 독립형
공율범위: 0.6~3 kW
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Yueqing Yiyen Electric Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

 • 유형: 계통연계형, 독립형, 하이브리드
 • 제품보증연한: 5 년
 • 보호등급: IP65
 • 외형 사이즈: 768x550x230 mm
 • 무게: 37 kg

제품특성

모델명
OPS0612 OPS0612E OPS1012 OPS1012E OPS2012 OPS2012E OPS3012E
입력사양 (DC)  
정격 입력 전압
12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V
MPP(T)전압 범위
10~15 V 10~15 V 10~15 V 10~15 V 10~15 V 10~15 V 10~15 V
출력사양 (AC)  
최대 출력 용량
0.6 kW 0.6 kW 1 kW 1 kW 2 kW 2 kW 3 kW
정격 출력 전압
110, 115, 120 V 220, 230, 240 V 110, 115, 120 V 220, 230, 240 V 110, 115, 120 V 220, 230, 240 V 220, 230, 240 V
계통 주파수 범위
49.5-60.6 Hz 49.5-60.6 Hz 49.5-60.6 Hz 49.5-60.6 Hz 49.5-60.6 Hz 49.5-60.6 Hz 49.5-60.6 Hz
정격 주파수
50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz
전류 왜율(THD)
< 3 % < 3 % < 3 % < 3 % < 3 % < 3 % < 3 %
최대효울
90 % 92 % 90 % 92 % 90 % 92 % 92 %
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
270x160x70 mm 270x160x70 mm 355x180x82 mm 355x180x82 mm 412x285x121 mm 412x285x121 mm 412x285x121 mm
중량
2.5 kg 1.5 kg 4 kg 4 kg 8 kg 8 kg 10 kg
기기소음
< 50 dB(A) < 50 dB(A) < 50 dB(A) < 50 dB(A) < 50 dB(A) < 50 dB(A) < 50 dB(A)
동작 온도 범위 -20 ~ +70 ℃
습도 0-90 %
냉각방식 강제공냉식
최대 고도 1500 m
인터페이스 RS 232
디스플레이 LED
보호기능  
보호기능 단락 회로 보호, 과부하 보호, 과전압 보호, 과열 보호

Yueqing Yiyen Electric Technology Co., Ltd.

Click to show company phone
www.yiyen.com
중국
4th Floor, No.281, Wei 18 Road, Economic Development Zone,Yueqing, 325600, Zhejiang
참고: 귀하의 문의가 Yueqing Yiyen Electric Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Cindy Hung

관련된 상품

 • HP MINI Series
  YIY 독립형
 • PSW7 Series
  YIY 독립형
 • HP Series
  YIY 독립형
 • APP Series
  YIY 독립형
 • APS Series
  YIY 독립형
 • AP Series
  YIY 독립형
 • APV Series
  YIY 독립형