PSI-3000B2-LCD

PSI-3000B2-LCD

Shenzhen Alenson Electronic Co., Ltd
유형: 독립형
공율범위: 6 kW
지역: 중국 중국

대체 제품

MSRP 부터 ₩151 / Wp
  • 유형: 하이브리드
  • 제품보증연한: 5 년
  • 보호등급: IP65
  • 외형 사이즈: 365x375x240 mm
  • 무게: 20 kg

제품특성

모델명
PSI-3000B2-LCD
입력사양 (DC)  
최대 입력 전압
30 V
최소 입력 전압
21 V
출력사양 (AC)  
최대 출력 용량
6 kW
출력 전압 범위
191~231 V
정격 출력 전압
220 V
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
400x292x132 mm
동작 온도 범위 -5 ~ +40 ℃
습도 40-90 %
보호기능  
보호기능 단락 회로 보호, 과부하 보호, 과열 보호, 역 극성 보호

Shenzhen Alenson Electronic Co., Ltd

Click to show company phone
www.alenson.com
중국
3-4Floor, 10# Building, HengChangRong High-tech Industrial Park, Huangtian Chuangjian Road, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong

유용한 연락처

Contact Face
Cathy

관련된 상품

  • PSI-2000B2-LCD
    Alenson Electro... 독립형