ZB-600-S

ZB-600-S

Ningbo Zonbo Electrical Co., Ltd.
유형: 독립형
공율범위: 0.6 kW
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Ningbo Zonbo Electrical Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

HYPER Series 3...

Livoltek Power
 • 유형: 하이브리드
 • 제품보증연한: --
 • 보호등급: IP65
 • 외형 사이즈: 415x560x145 mm
 • 무게: 28 kg

제품특성

모델명
ZB-600-S
입력사양 (DC)  
최대 입력 전압
48 V
출력사양 (AC)  
최대 출력 용량
0.6 kW
출력 전압 범위
100~240 V
정격 주파수
50, 60 Hz
전류 왜율(THD)
< 4 %
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
210x150x70 mm
중량
1.4 kg
인터페이스 USB

Ningbo Zonbo Electrical Co., Ltd.

Click to show company phone
www.zonbo.net
중국
No. 73, Fengming Road, Economic Development Zone, Lizhou Street, Yuyao City, Zhejiang, 315400
직원수: 150
참고: 귀하의 문의가 Ningbo Zonbo Electrical Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Ningbo Zonbo Electrical Co., Ltd.

관련된 상품

 • ZB-3000-S
  Ningbo Zonbo El... 독립형
 • ZB-2500-S
  Ningbo Zonbo El... 독립형
 • ZB-2000-S
  Ningbo Zonbo El... 독립형
 • ZB-1500-S
  Ningbo Zonbo El... 독립형
 • ZB-1200-S
  Ningbo Zonbo El... 독립형
 • ZB-1000-S
  Ningbo Zonbo El... 독립형
 • ZB-800-S
  Ningbo Zonbo El... 독립형
 • ZB-500-S
  Ningbo Zonbo El... 독립형
 • ZB-300-S
  Ningbo Zonbo El... 독립형
 • ZB-4000-S
  Ningbo Zonbo El... 독립형
 • ZB-5000-S
  Ningbo Zonbo El... 독립형
 • ZB-6000-S
  Ningbo Zonbo El... 독립형