XTH Series

Wenzhou Xihe Electric Co., Ltd.
유형: 하이브리드
공율범위: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Wenzhou Xihe Electric Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩162 / Wp
 • 유형: 마이크로 인버터
 • 제품보증연한: 25 년
 • 보호등급: IP67,NEMA 6
 • 외형 사이즈: 176x280x33 mm
 • 무게: 3.75 kg
 • 최대 입력 용량: --
 • 최대 입력 전압: 60 V
 • 최대 입력 전류: 10.5 A
 • MPP(T)전압 범위: 32~48 V
 • MPPT수량: --
 • 최대 출력 용량: 1.2 kW
 • 정격 주파수: 60 Hz
 • 최대효울: 96.7 %
 • European효율: --
 • 상수: --

제품특성

모델명
XTH 3000-12 XTH 5000-24 XTH 6000-48 XTH 8000-48
보증  
제품보증연한
2 년 2 년 2 년 2 년
입력사양 (DC)  
최대 입력 전압
17 V 34 V 68 V 68 V
출력사양 (AC)  
출력 전압 범위
225.4~234.6 V 225.4~234.6 V 225.4~234.6 V 225.4~234.6 V
계통 주파수 범위
45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz
정격 주파수
50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz
전류 왜율(THD)
< 2 % < 2 % < 2 % < 2 %
최대효울
93 % 94 % 96 % 96 %
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
230x300x500 mm 230x300x500 mm 230x300x500 mm 230x300x500 mm
중량
34 kg 40 kg 42 kg 46 kg
동작 온도 범위 -20 ~ +55 ℃
보호등급 IP20
습도 0-95 %
냉각방식 강제공냉식

Wenzhou Xihe Electric Co., Ltd.

No. 308, Wei 16 Road, Economic Development Zone, Yueqing, Wenzhou, Zhejiang
직원수: 20
이 업체에 메시지를 보냄

유용한 연락처

Contact Face
Hittey

관련된 상품

 • XTM Series
  Wenzhou Xihe El... 독립형
 • Off-Grid 10kVA ...
  East Group 독립형
 • PROsine 1000-18...
  Wenzhou Xihe El... 독립형
 • ₩99.2 / Wp
  Wall Mounted So...
  Prostar Solar 독립형
 • FP-S-300-600w
  Wenzhou Xihe El... 독립형
 • ₩162 / Wp
  MI-1000/1200/15...
  Hoymiles 마이크로 인버터
 • HT-S-300w
  Wenzhou Xihe El... 독립형
 • Grid-Connected ...
  East Group 계통연계형
 • Grid 300-500w
  Wenzhou Xihe El... 계통연계형
 • BN 1-6KW
  INVT Solar 독립형
 • MG 4-5KW
  INVT Solar 계통연계형
 • BG 40-70KW_380V
  INVT Solar 계통연계형
 • ₩226 / Wp
  MI-500/600/700
  Hoymiles 마이크로 인버터
 • ₩324 / Wp
  MI-250/300/350
  Hoymiles 마이크로 인버터
 • Hybrid Bi-Direc...
  East Group 하이브리드
 • Trinergy Plus S...
  AEC 계통연계형
 • Tough Series
  AEC 계통연계형
 • Selfnergy Series
  AEC 하이브리드
 • Sunicorn MHP Se...
  Sacolar 독립형
 • Sunforce Invert...
  Sacolar 독립형