CLB2000A

CLB2000A

Zhejiang Linbai Electric Co., Ltd.
유형: 독립형
공율범위: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Zhejiang Linbai Electric Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

Jupiter-D

PowerSolutions EMEA
최저가격 ₩42.5 / Wp
 • 유형: 계통연계형
 • 제품보증연한: 10 년
 • 보호등급: IP65
 • 외형 사이즈: 712x427x232 mm
 • 무게: 42 kg

제품특성

모델명
CLB2000A-121 CLB2000A-122 CLB2000A-241 CLB2000A-242 CLB2000A-481 CLB2000A-482
보증  
제품보증연한
2 년 2 년 2 년 2 년 2 년 2 년
입력사양 (DC)  
정격 입력 전압
12 V 12 V 24 V 24 V 48 V 48 V
출력사양 (AC)  
계통 주파수 범위
47-63 Hz 47-63 Hz 47-63 Hz 47-63 Hz 47-63 Hz 47-63 Hz
정격 주파수
50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz
전류 왜율(THD)
< 3 % < 3 % < 3 % < 3 % < 3 % < 3 %
최대효울
94 % 94 % 94 % 94 % 94 % 94 %
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
87x165x347 mm 87x165x347 mm 87x165x347 mm 87x165x347 mm 87x165x347 mm 87x165x347 mm
중량
4.5 kg 4.5 kg 4.5 kg 4.5 kg 4.5 kg 4.5 kg
동작 온도 범위 10 ~ +50 ℃
냉각방식 강제공냉식
보호기능  
보호기능 단락 회로 보호, 과부하 보호, 과전압 보호, 과열 보호, 역 극성 보호

Zhejiang Linbai Electric Co., Ltd.

Click to show company phone
www.clbele.com
중국
Xiangyang Bridge Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing, Zhejiang
참고: 귀하의 문의가 Zhejiang Linbai Electric Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Zhejiang Linbai Electric Co., Ltd.

관련된 상품

 • CLB6000A
  C.LBE 독립형
 • SUN2000-330KTL-...
  Raylyst Solar 계통연계형
 • CLB5000A
  C.LBE 독립형
 • ₩208 / Wp
  HY-600/800/1000...
  Huayu New Energ... 마이크로 인버터
 • CLB4000A
  C.LBE 독립형
 • ₩286 / Wp
  HYH-7.6/8/9/10/...
  Huayu New Energ... 하이브리드
 • CLB3000A
  C.LBE 독립형
 • ₩139 / Wp
  HY-1200/1600/20...
  Huayu New Energ... 마이크로 인버터
 • CLB1500A
  C.LBE 독립형
 • SG320HX
  Sungrow Power S... 계통연계형
 • CLB1000A
  C.LBE 독립형
 • SG3300/4400UD
  Sungrow Power S...
 • CLB500A
  C.LBE 독립형
 • ₩80.6 / Wp
  SGTE Low Freque...
  SUG New Energy 독립형
 • CLB300A
  C.LBE 독립형
 • ₩307 / Wp
  PST-1500-12/24
  K and C Solar 독립형