LW Series 1-6KW

LW Series 1-6KW

Shenzhen Zlpower Electronics Co., Ltd
유형: 독립형
공율범위: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Shenzhen Zlpower Electronics Co., Ltd로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

HYPER Series 3...

Livoltek Power
 • 유형: 하이브리드
 • 제품보증연한: --
 • 보호등급: IP65
 • 외형 사이즈: 415x560x145 mm
 • 무게: 28 kg

제품특성

모델명
LW1000 LW2000 LW3000 LW4000 LW5000 LW6000
출력사양 (AC)  
출력 전압 범위
187.2~264 V 187.2~264 V 187.2~264 V 187.2~264 V 187.2~264 V 187.2~264 V
정격 출력 전압
100, 220, 240 V 100, 220, 240 V 100, 220, 240 V 100, 220, 240 V 100, 220, 240 V 100, 220, 240 V
계통 주파수 범위
49.7-50.3 Hz 49.7-50.3 Hz 49.7-50.3 Hz 49.7-50.3 Hz 49.7-50.3 Hz 49.7-50.3 Hz
정격 주파수
50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
역률 (cosφ)
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
190x225x480 mm 190x225x480 mm 190x225x480 mm 200x225x660 mm 200x225x660 mm 200x225x660 mm
중량
14.5 kg 19 kg 24.5 kg 34.5 kg 38 kg 45 kg
기기소음
< 60 dB(A) < 60 dB(A) < 60 dB(A) < 60 dB(A) < 60 dB(A) < 60 dB(A)
동작 온도 범위 -5 ~ +40 ℃
변압기
인터페이스 RS 232, USB
보호기능  
보호기능 단락 회로 보호, 과부하 보호, 과열 보호
PDF  
제품 사양서 다운받기

Shenzhen Zlpower Electronics Co., Ltd

Click to show company phone
www.zlpower.com
중국
Building 2, Runteng Shangpai Industry Zone 1, Number 3, Yonghe Road, Shiyan town, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, 518126
직원수: 300
참고: 귀하의 문의가 Shenzhen Zlpower Electronics Co., Ltd로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Phylis
Contact Face
Abby
Contact Face
Sandy
Contact Face
Elsie
Contact Face
Bella
Contact Face
Wendy
Contact Face
Cathy
Contact Face
Lanvia
Contact Face
Diane
Contact Face
Winnie

관련된 상품

 • PSC Plus Series...
  Zlpower 하이브리드
 • HD Plus Series
  Zlpower 독립형
 • GS 1-3KW
  Zlpower 하이브리드
 • GS 4-6KW
  Zlpower 하이브리드
 • GS 8-12KW
  Zlpower 하이브리드
 • PW Series 8-12KW
  Zlpower 독립형
 • PSK 2-5KVA
  Zlpower 독립형
 • HDX Plus Series
  Zlpower 독립형
 • HDP Series
  Zlpower 독립형
 • GS 1-12KW
  Zlpower 독립형, 하이브리드