HDP Series

HDP Series

Shenzhen Zlpower Electronics Co., Ltd
유형: 독립형
공율범위: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Shenzhen Zlpower Electronics Co., Ltd로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

Off-grid Inver...

Livoltek Power
 • 유형: 독립형
 • 제품보증연한: 2 년
 • 보호등급: IP21
 • 외형 사이즈: 330x510x130 mm
 • 무게: 10 kg

제품특성

모델명
HDP 1000-12 HDP 1200-12 HDP 2000-24 HDP 2200-24
입력사양 (DC)  
정격 입력 전압
230 V 230 V 230 V 230 V
정격 DC 전압
12 V 12 V 24 V 24 V
출력사양 (AC)  
출력 전압 범위
188.6~271.4 V 188.6~271.4 V 188.6~271.4 V 188.6~271.4 V
정격 출력 전압
230 V 230 V 230 V 230 V
최대효울
95 % 95 % 95 % 95 %
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
250x95x280 mm 250x95x280 mm 250x95x280 mm 250x95x280 mm
중량
2.16 kg 2.46 kg 2.38 kg 2.38 kg
기기소음
< 50 dB(A) < 50 dB(A) < 50 dB(A) < 50 dB(A)
동작 온도 범위 -5 ~ +50 ℃
습도 5-90 %
디스플레이 LCD, LED
보호기능  
보호기능 단락 회로 보호, 과부하 보호, 과열 보호
PDF  
제품 사양서 다운받기

Shenzhen Zlpower Electronics Co., Ltd

Click to show company phone
www.zlpower.com
중국
Building 2, Runteng Shangpai Industry Zone 1, Number 3, Yonghe Road, Shiyan town, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, 518126
직원수: 300
참고: 귀하의 문의가 Shenzhen Zlpower Electronics Co., Ltd로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Phylis
Contact Face
Abby
Contact Face
Sandy
Contact Face
Elsie
Contact Face
Bella
Contact Face
Wendy
Contact Face
Cathy
Contact Face
Lanvia
Contact Face
Diane
Contact Face
Winnie

관련된 상품

 • PSC Plus Series...
  Zlpower 하이브리드
 • HD Plus Series
  Zlpower 독립형
 • GS 1-3KW
  Zlpower 하이브리드
 • GS 4-6KW
  Zlpower 하이브리드
 • GS 8-12KW
  Zlpower 하이브리드
 • PW Series 8-12KW
  Zlpower 독립형
 • PSK 2-5KVA
  Zlpower 독립형
 • LW Series 1-6KW
  Zlpower 독립형
 • HDX Plus Series
  Zlpower 독립형
 • GS 1-12KW
  Zlpower 독립형, 하이브리드