SE 4.6/5/6KAC

Shenzhen Senergy Technology Co., Ltd.
유형: 하이브리드
공율범위: 4.6~6 kW
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Shenzhen Senergy Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

PCS100/250/500/630

Atess Power Technology
MSRP 부터 ₩59.8 / Wp
 • 유형: 하이브리드
 • 제품보증연한: 5 년
 • 보호등급: IP20
 • 외형 사이즈: 1630x600x800 mm
 • 무게: 450 kg

제품특성

모델명
SE 4.6KAC SE 5KAC SE 6KAC
보증  
제품보증연한
10 년 10 년 10 년
입력사양 (DC)  
정격 입력 전압
48 V 48 V 48 V
출력사양 (AC)  
최대 출력 용량
4.6 kW 5 kW 6 kW
정격 AC 전류
220 A 220 A 220 A
계통 주파수 범위
55-65 Hz 55-65 Hz 55-65 Hz
역률 (cosφ)
0.99 0.99 0.99
전류 왜율(THD)
< 3 % < 3 % < 3 %
상수
1 1 1
최대효울
94 % 94 % 94 %
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
515x450x175 mm 515x450x175 mm 515x450x175 mm
중량
20 kg 20 kg 20 kg
기기소음
< 35 dB(A) < 35 dB(A) < 35 dB(A)
동작 온도 범위 -25 ~ +60 ℃
보호등급 IP55
습도 0-100 %
냉각방식 자연공냉식
인터페이스 RS 485, Ethernet, USB, WLAN
디스플레이 LED
PDF  
제품 사양서 다운받기

Shenzhen Senergy Technology Co., Ltd.

Click to show company phone
www.senergytec.com
중국
Room 1802, Block B, Xincheng Holdings Building, No. 5, Lane 388, Zhongjiang Road, Putuo District, Shanghai 200062
직원수: 1,000
모회사: Asian Power Devices Inc.
참고: 귀하의 문의가 Shenzhen Senergy Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Ada Yang
Contact Face
Hui Xu

관련된 상품

 • SE 6/8/10/12/15...
  Senergy 계통연계형
 • SE 17/20/22KTL-...
  Senergy 계통연계형
 • SE 25/28/30KTL-...
  Senergy 계통연계형
 • SE 50/60KTL
  Senergy 계통연계형
 • SE 2/3/3.6KTL-S...
  Senergy 계통연계형
 • SE 4/5/6KTL-D1/...
  Senergy 계통연계형
 • SE 7/8/10KTL-D1
  Senergy 계통연계형
 • SE 5KHB-60/120
  Senergy 하이브리드
 • SE 4.6KHB-60/120
  Senergy 하이브리드
 • SE 6KHB-60/120
  Senergy 하이브리드
 • SE 110KTL-M3/12...
  Senergy 계통연계형
 • SE 5/6/8/10K HB...
  Senergy 하이브리드
 • SE 6/8/10KHB-22...
  Senergy 하이브리드