S5-GC(50-70)K

S5-GC(50-70)K

Ginlong (Solis) Technologies Co., Ltd
유형: 계통연계형
공율범위: 55~77 kW
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Ginlong (Solis) Technologies Co., Ltd로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

 • 유형: 하이브리드
 • 제품보증연한: 5 년
 • 보호등급: IP65
 • 외형 사이즈: 699.3x422x279 mm
 • 무게: 33.6 kg

제품특성

모델명
S5-GC50K S5-GC60K S5-GC60K-HV S5-GC70K-HV
입력사양 (DC)  
최대 입력 전압
1100 V 1100 V 1100 V 1100 V
정격 입력 전압
600 V 600 V 720 V 720 V
최소 입력 전압
195 V 195 V 195 V 195 V
최대 입력 전류
160 A 192 A 192 A 192 A
MPP(T)전압 범위
180~1000 V 180~1000 V 180~1000 V 180~1000 V
MPPT수량
5 6 6 6
입력 커넥터 수
10 12 12 12
출력사양 (AC)  
최대 출력 용량
55 kW 66 kW 66 kW 77 kW
정격 출력 용량
50 kW 60 kW 60 kW 70 kW
정격 출력 전압
220, 380, 400 V 220, 380, 400 V 480 V 480 V
최대 출력 전류
83.6 A 100.3 A 79.4 A 92.6 A
정격 AC 전류
76 A 91.2 A 72.2 A 84.2 A
정격 주파수
50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz
역률 (cosφ)
0.99 0.99 0.99 0.99
전류 왜율(THD)
< 3 % < 3 % < 3 % < 3 %
최대효울
98.7 % 98.7 % 98.7 % 98.7 %
European효율
98.3 % 98.3 % 98.4 % 98.4 %
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
578x691x338 mm 578x691x338 mm 578x691x338 mm 578x691x338 mm
중량
54.5 kg 54.5 kg 54.5 kg 54.5 kg
소비전력/밤
< 1 W < 1 W < 1 W < 1 W
동작 온도 범위 -25 ~ +60 ℃
보호등급 IP66
습도 0-100 %
냉각방식 강제공냉식
최대 고도 4000 m
인터페이스 RS 485, USB
보호기능  
보호기능 단락 회로 보호, 과전류 보호, 과열 보호, 역 극성 보호, 서지 보호, 그리드 모니터링
PDF  
제품 사양서 다운받기

Ginlong (Solis) Technologies Co., Ltd

Click to show company phone
www.solisinverters.com
중국
No.57, Jintong Road, Xiangshan Binhai Industrial Park, Ningbo, Zhejiang, 315712
참고: 귀하의 문의가 Ginlong (Solis) Technologies Co., Ltd로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Mr. Zhang
Contact Face
Lucy Lu

회사 뉴스

관련된 상품

 • Solis-25-50K-HV...
  Ginlong Solis 계통연계형
 • S5-GC(25-40)K
  Ginlong Solis 계통연계형
 • Solis-(215-255)...
  Ginlong Solis
 • S6-GR1P(2.5-6)K
  Ginlong Solis
 • RHI-3P(5-10)K-H...
  Ginlong Solis 하이브리드
 • RHI-(3-6)K-48ES...
  Ginlong Solis 계통연계형
 • Solis-3P(5-10)K...
  Ginlong Solis 계통연계형
 • Solis-1P(9-10)K...
  Ginlong Solis 계통연계형
 • Solis-250K-EHV-...
  Ginlong Solis 계통연계형
 • Solis-(75-100)K...
  Ginlong Solis 계통연계형
 • RAI-3K-48ES-5G
  Ginlong Solis 하이브리드
 • Solis-125K-EHV-...
  Ginlong Solis 계통연계형
 • Solis-(80-136)K...
  Ginlong Solis 계통연계형
 • Solis-mini-700-...
  Ginlong Solis 계통연계형
 • Solis-(15-20)K-...
  Ginlong Solis 계통연계형
 • Solis-3P(3-20)K...
  Ginlong Solis 계통연계형
 • Solis-1P8K-5G
  Ginlong Solis 계통연계형
 • Solis-1P7K-5G
  Ginlong Solis 계통연계형
 • Solis-(50-66)K-...
  Ginlong Solis 계통연계형
 • RHI-(3-5)K-48ES
  Ginlong Solis 하이브리드
 • Solis 40K-70K-H...
  Ginlong Solis 계통연계형
 • Solis-1P(2.5-6)...
  Ginlong Solis 계통연계형
 • Solis-(25-40)K-...
  Ginlong Solis 계통연계형
 • Solis-1P(6-10)K...
  Ginlong Solis 계통연계형
 • Solis-1P(2.5-6)...
  Ginlong Solis 계통연계형