S5-GC(25-40)K

S5-GC(25-40)K

Ginlong (Solis) Technologies Co., Ltd
유형: 계통연계형
공율범위: 27.5~44 kW
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Ginlong (Solis) Technologies Co., Ltd로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

Outdoor Solar ...

Consnant Technology
최저가격 ₩530 / Wp
 • 유형:
 • 제품보증연한: --
 • 보호등급: --
 • 외형 사이즈: 562x371x782 mm
 • 무게: 64.5 kg

제품특성

모델명
S5-GC25K S5-GC30K S5-GC33K S5-GC36K S5-GC40K
입력사양 (DC)  
최대 입력 용량
37.5 kW 45 kW 49.5 kW 54 kW 60 kW
최대 입력 전압
1100 V 1100 V 1100 V 1100 V 1100 V
정격 입력 전압
600 V 600 V 600 V 600 V 600 V
최소 입력 전압
180 V 180 V 180 V 180 V 180 V
최대 입력 전류
32 A 32 A 32 A 32 A 32 A
MPP(T)전압 범위
200~1000 V 200~1000 V 200~1000 V 200~1000 V 200~1000 V
MPPT수량
3 3 3 4 4
입력 커넥터 수
6 6 6 8 8
출력사양 (AC)  
최대 출력 용량
27.5 kW 33 kW 36.3 kW 39.6 kW 44 kW
정격 출력 전압
220, 230, 400 V 220, 230, 400 V 220, 230, 400 V 220, 230, 400 V 220, 230, 400 V
최대 출력 전류
38 A 45.6 A 50.1 A 54.7 A 60.8 A
정격 AC 전류
36.1 A 43.3 A 47.6 A 52 A 57.7 A
정격 주파수
50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz
역률 (cosφ)
0.99
전류 왜율(THD)
< 3 % < 3 % < 3 % < 3 % < 3 %
최대효울
98.5 % 98.5 % 98.6 % 98.7 % 98.7 %
European효율
98.1 % 98.1 % 98.2 % 98.3 % 98.3 %
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
629x647x252 mm 629x647x252 mm 629x647x252 mm 629x647x252 mm 629x647x252 mm
중량
37 kg 37 kg 37 kg 37 kg 37 kg
소비전력/밤
< 1 W < 1 W < 1 W < 1 W < 1 W
동작 온도 범위 -25 ~ +60 ℃
보호등급 IP66
습도 0-100 %
냉각방식 강제공냉식
최대 고도 4000 m
보호기능  
보호기능 단독운전방지, 단락 회로 보호, 과부하 보호, 과전류 보호, 과열 보호, 역 극성 보호
PDF  
제품 사양서 다운받기

Ginlong (Solis) Technologies Co., Ltd

Click to show company phone
www.solisinverters.com
중국
No.57, Jintong Road, Xiangshan Binhai Industrial Park, Ningbo, Zhejiang, 315712
참고: 귀하의 문의가 Ginlong (Solis) Technologies Co., Ltd로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Mr. Zhang
Contact Face
Lucy Lu

회사 뉴스

관련된 상품

 • Solis-25-50K-HV...
  Ginlong Solis 계통연계형
 • S5-GC(50-70)K
  Ginlong Solis 계통연계형
 • Solis-(215-255)...
  Ginlong Solis
 • S6-GR1P(2.5-6)K
  Ginlong Solis
 • RHI-3P(5-10)K-H...
  Ginlong Solis 하이브리드
 • RHI-(3-6)K-48ES...
  Ginlong Solis 계통연계형
 • Solis-3P(5-10)K...
  Ginlong Solis 계통연계형
 • Solis-1P(9-10)K...
  Ginlong Solis 계통연계형
 • Solis-250K-EHV-...
  Ginlong Solis 계통연계형
 • Solis-(75-100)K...
  Ginlong Solis 계통연계형
 • RAI-3K-48ES-5G
  Ginlong Solis 하이브리드
 • Solis-125K-EHV-...
  Ginlong Solis 계통연계형
 • Solis-(80-136)K...
  Ginlong Solis 계통연계형
 • Solis-mini-700-...
  Ginlong Solis 계통연계형
 • Solis-(15-20)K-...
  Ginlong Solis 계통연계형
 • Solis-3P(3-20)K...
  Ginlong Solis 계통연계형
 • Solis-1P8K-5G
  Ginlong Solis 계통연계형
 • Solis-1P7K-5G
  Ginlong Solis 계통연계형
 • Solis-(50-66)K-...
  Ginlong Solis 계통연계형
 • RHI-(3-5)K-48ES
  Ginlong Solis 하이브리드
 • Solis 40K-70K-H...
  Ginlong Solis 계통연계형
 • Solis-1P(2.5-6)...
  Ginlong Solis 계통연계형
 • Solis-(25-40)K-...
  Ginlong Solis 계통연계형
 • Solis-1P(6-10)K...
  Ginlong Solis 계통연계형
 • Solis-1P(2.5-6)...
  Ginlong Solis 계통연계형