BSC 300-10000W

BSC 300-10000W

Shandong BOS Energy Technology Co., Ltd.
유형: 독립형
공율범위: 0.3~10 kW
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Shandong BOS Energy Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩101 / Wp
 • 유형: 독립형
 • 제품보증연한: --
 • 보호등급: IP20
 • 외형 사이즈: 470x320x135 mm
 • 무게: 12 kg

제품특성

모델명
BSC24-300 BSC24-500 BSC24-600 BSC24-1000 BSC48-2000 BSC48-3000 BSC48-5000 BSC220-10000
입력사양 (DC)  
최대 입력 전압
35 V 35 V 35 V 35 V 70 V 70 V 70 V 300 V
정격 DC 전압
24 V 24 V 24 V 24 V 48 V 48 V 48 V 220 V
출력사양 (AC)  
최대 출력 용량
0.3 kW 0.5 kW 0.6 kW 1 kW 2 kW 3 kW 5 kW 10 kW
출력 전압 범위
213.4~226.6 V 213.4~226.6 V 213.4~226.6 V 213.4~226.6 V 213.4~226.6 V 213.4~226.6 V 213.4~226.6 V 213.4~226.6 V
정격 AC 전류
1.36 A 2.27 A 2.73 A 4.54 A 9.1 A 13.6 A 22.7 A 45 A
계통 주파수 범위
49.95-50.05 Hz 49.95-50.05 Hz 49.95-50.05 Hz 49.95-50.05 Hz 49.95-50.05 Hz 49.95-50.05 Hz 49.95-50.05 Hz 49.95-50.05 Hz
정격 주파수
50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
역률 (cosφ)
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
전류 왜율(THD)
< 3 % < 3 % < 3 % < 3 % < 3 % < 3 % < 3 % < 3 %
최대효울
80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 92 %
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
160x550x400 mm 160x550x400 mm 160x550x400 mm 160x550x400 mm 1050x580x580 mm 1050x580x580 mm 1050x580x580 mm 1050x580x580 mm
기기소음
< 50 dB(A) < 50 dB(A) < 50 dB(A) < 50 dB(A) < 50 dB(A) < 50 dB(A) < 50 dB(A) < 50 dB(A)
동작 온도 범위 -25 ~ +60 ℃
변압기
습도 0-90 %
최대 고도 5000 m
보호기능  
보호기능 단락 회로 보호, 과부하 보호

Shandong BOS Energy Technology Co., Ltd.

Click to show company phone
www.bos-power.com
중국
NO.1617, Century Ave., Mingshui Economic Developement Zone, Jinan, Shandong
참고: 귀하의 문의가 Shandong BOS Energy Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Zhao

관련된 상품

 • BNSX-10KTL
  BOS Power 독립형
 • ₩139 / Wp
  SH3.0/3.6/4.0/5...
  Menlo Electric 하이브리드