Controller inverter

Jinan Deming Power Equipment Co., Ltd.
유형: 독립형
공율범위: 0.255~0.51 kW
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Jinan Deming Power Equipment Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

 • 유형: 계통연계형
 • 제품보증연한: 5 년
 • 보호등급: IP65
 • 외형 사이즈: 308x116.5x353 mm
 • 무게: 8 kg
 • 최대 입력 용량: 2.6 kW
 • 최대 입력 전압: 600 V
 • 최대 입력 전류: 11 A
 • MPP(T)전압 범위: 90~550 V
 • MPPT수량: 1
 • 최대 출력 용량: 2 kW
 • 정격 주파수: 50,60 Hz
 • 최대효울: 97.8 %
 • European효율: 97.3 %
 • 상수: 1

제품특성

모델명
300W-24Vdc 600W-24Vdc
출력사양 (AC)  
최대 출력 용량
0.255 kW 0.51 kW
출력 전압 범위
202.4~237.6 V 202.4~237.6 V
정격 출력 전압
220 V 220 V
계통 주파수 범위
48-52 Hz 48-52 Hz
정격 주파수
50 Hz 50 Hz
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
410x315x225 mm 410x315x255 mm
중량
7.5 kg 10 kg
동작 온도 범위 -10 ~ +40 ℃
변압기
습도 0-80 %
보호기능  
보호기능 단락 회로 보호, 과부하 보호

Jinan Deming Power Equipment Co., Ltd.

Building 2, No. 8666, Second Ring North Road, Ji'nan, Shandong
직원수: 200
이 업체에 메시지를 보냄

유용한 연락처

Contact Face
Katherine Zhang
Contact Face
Lisa Jiang

관련된 상품

 • 3KVA Three Phase
  Jinan Deming Po... 독립형
 • ₩97.2 / Wp
  Wall Mounted So...
  Prostar Solar 독립형
 • 5KVA Three Phase
  Jinan Deming Po... 독립형
 • MG 4-5KW
  INVT Solar 계통연계형
 • Sine wave inver...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • BN 1-6KW
  INVT Solar 독립형
 • 10KVA Three Pha...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • Grid-Connected ...
  East Group 계통연계형
 • Sine wave inver...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • Hybrid Bi-Direc...
  East Group 하이브리드
 • 15KVA Three Pha...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • ₩221 / Wp
  MI-500/600/700
  Hoymiles 마이크로 인버터
 • 20KVA Three Pha...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • ₩317 / Wp
  MI-250/300/350
  Hoymiles 마이크로 인버터
 • Sine wave inver...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • Off-Grid 10kVA ...
  East Group 독립형
 • 30KVA Three Pha...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • ₩159 / Wp
  MI-1200/1500
  Hoymiles 마이크로 인버터
 • 50KVA Three Pha...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • BG 40-70KW_380V
  INVT Solar 계통연계형
 • 100KVA Three Ph...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • Sunwins OG-1K-5...
  Sunwins Technol... 독립형
 • Sine wave inver...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • Sunwins OG-30K-...
  Sunwins Technol... 독립형
 • 200KVA Three Ph...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • Sunwins SPIT-0....
  Sunwins Technol... 독립형
 • 300KVA Three Ph...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • ₩70.8 / Wp
  Grandglow TL100...
  Grandglow New E... 계통연계형
 • Sine wave inver...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • ₩107 / Wp
  Off Grid Invert...
  Grandglow New E... 독립형
 • 300KVA Three Ph...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • Hybrid Solar In...
  Divine New Ener... 하이브리드
 • Sine wave inver...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • Hybrid Inverter
  Divine New Ener... 하이브리드
 • 1KW-6KW On-Grid...
  Jinan Deming Po... 계통연계형
 • Sunicorn-MHP 30...
  Sacolar 독립형
 • Sine wave inver...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • ₩226 / Wp
  XTM Series
  Wenzhou Xihe El... 독립형
 • 1KW-5KW On-Grid...
  Jinan Deming Po... 계통연계형
 • Sunrino Split P...
  Sacolar 독립형
 • Sine wave inver...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • ₩240 / Wp
  LXP-HB 3K-5K Hy...
  Lux Power Techn... 하이브리드
 • 10KW-20KW On-Gr...
  Jinan Deming Po... 계통연계형
 • ₩240 / Wp
  LXP-US 3K-5K Hy...
  Lux Power Techn... 하이브리드
 • single-phase of...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • Selfnergy Series
  AEC 하이브리드
 • 30KW-50KW On-Gr...
  Jinan Deming Po... 계통연계형
 • Tough Series
  AEC 계통연계형
 • three-phase off...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • Trinergy Plus S...
  AEC 계통연계형
 • 100KW On-Grid I...
  Jinan Deming Po... 계통연계형
 • ₩83.3 / Wp
  Off Grid Invert...
  Grandglow New E... 독립형
 • G500KTL
  Jinan Deming Po... 계통연계형
 • ₩114 / Wp
  SSP3119C
  Shenzhen SORO E... 계통연계형, 독립형, 하이브리드
 • 250KW-500KW On-...
  Jinan Deming Po... 계통연계형
 • ₩134 / Wp
  REVO II Series
  Shenzhen SORO E... 계통연계형, 독립형, 하이브리드
 • G250KS
  Jinan Deming Po... 계통연계형
 • Sunicorn MHP Se...
  Sacolar 독립형
 • 5KW Solar Charg...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • ₩240 / Wp
  LXP 3K-5K Hybrid
  Lux Power Techn... 하이브리드
 • G100KS
  Jinan Deming Po... 계통연계형
 • ₩118 / Wp
  REVO-E Series
  Shenzhen SORO E... 계통연계형, 독립형, 하이브리드
 • 10KW Solar Char...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • Venus Series
  PurpleRubik New... 계통연계형
 • G50KS
  Jinan Deming Po... 계통연계형
 • Hybrid Inverter...
  PurpleRubik New... 하이브리드
 • 15KW Solar Char...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • Mercury Series
  PurpleRubik New... 계통연계형
 • G30KS
  Jinan Deming Po... 계통연계형
 • ₩357 / Wp
  YC500A
  APsystems 마이크로 인버터
 • 20KW Solar Char...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • PSW Series (500...
  Phocos 독립형
 • G10KS
  Jinan Deming Po... 계통연계형
 • YC600
  APsystems 마이크로 인버터
 • 30KW Solar Char...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • ₩1,060 / Wp
  Suresine
  Morningstar 독립형
 • G4KD/G5KD/G6KD
  Jinan Deming Po... 계통연계형
 • YC1000-3
  APsystems 마이크로 인버터
 • 50KW Solar Char...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • Pure Sine Wave ...
  Abest Solar 독립형
 • G2K5D/G3KD
  Jinan Deming Po... 계통연계형
 • 100KW Solar Cha...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • G1KD/G1K5D
  Jinan Deming Po... 계통연계형
 • 400W-600W Pure ...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • 1000W Pure Sine...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • 200W-300W Power...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • 500W-700W Power...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • 1000W Power Fre...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • 2KW Single Phase
  Jinan Deming Po... 독립형
 • 3KW Single Phase
  Jinan Deming Po... 독립형
 • 5KW Single Phase
  Jinan Deming Po... 독립형
 • 7.5KVA Single P...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • 10KVA Single Ph...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • 15KVA Single Ph...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • 20KVA Single Ph...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • 30KVA Single Ph...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • 50KVA Single Ph...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • 100KVA Single P...
  Jinan Deming Po... 독립형