UNIV-3000P

UNIV-3000P

Suzhou Universal-Power Co., Ltd.
유형: 독립형
공율범위: 6 kW
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Suzhou Universal-Power Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

 • 유형: 계통연계형, 독립형, 하이브리드
 • 제품보증연한: --
 • 보호등급: IP20
 • 외형 사이즈: 1900x800x800 mm
 • 무게: --

제품특성

모델명
UNIV-3000P
입력사양 (DC)  
최대 입력 전압
15 V
정격 입력 전압
12 V
최소 입력 전압
11 V
출력사양 (AC)  
최대 출력 용량
6 kW
정격 출력 용량
3 kW
출력 전압 범위
109.25~253 V
정격 출력 전압
115, 230 V
정격 주파수
50, 60 Hz
전류 왜율(THD)
< 3 %
최대효울
90 %
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
480x210x130 mm
중량
12 kg
보호기능  
보호기능 단락 회로 보호, 과부하 보호, 과전압 보호, 과열 보호, 역 극성 보호

Suzhou Universal-Power Co., Ltd.

Click to show company phone
www.univ-power.com
중국
No. 223, Songshan Road, High-tech Zone, Suzhou, Jiangsu
참고: 귀하의 문의가 Suzhou Universal-Power Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Charlene

관련된 상품

 • UNIV-600MC
  Universal-Power 독립형
 • UNIV-150W-600WP...
  Universal-Power 독립형
 • UNIV-4K/5K/6KPS...
  Universal-Power 독립형
 • UNIV-1K/1.5K/2K...
  Universal-Power 독립형
 • UNIV-4/5/6KP-L
  Universal-Power 독립형
 • UNIV-M248
  Universal-Power 마이크로 인버터
 • UNIV-36-46GTD
  Universal-Power 계통연계형
 • UNIV-10-20KGT-3
  Universal-Power 계통연계형
 • UNIV-4-6KGT-3
  Universal-Power 계통연계형
 • UNIV-36-46GTS
  Universal-Power 계통연계형
 • UNIV-15-30GTS
  Universal-Power 계통연계형
 • UNIV-2/3KP-L
  Universal-Power 독립형
 • UNIV-1000MC
  Universal-Power 독립형
 • UNIV-1500M
  Universal-Power 독립형
 • UNIV-180P
  Universal-Power 독립형
 • UNIV-300P
  Universal-Power 독립형
 • UNIV-600P
  Universal-Power 독립형
 • UNIV-1000P
  Universal-Power 독립형
 • UNIV-1500P
  Universal-Power 독립형
 • UNIV-2000P
  Universal-Power 독립형
 • UNIV-5000P
  Universal-Power 독립형
 • UNIV-150M
  Universal-Power 독립형
 • UNIV-300M
  Universal-Power 독립형
 • UNIV-600M
  Universal-Power 독립형
 • UNIV-1000M
  Universal-Power 독립형
 • UNIV-2000M
  Universal-Power 독립형