Solis-1P(2.5-6)K-4G-US

Solis-1P(2.5-6)K-4G-US

Ginlong (Solis) Technologies Co., Ltd
유형: 계통연계형
공율범위: 2.8~6 kW
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Ginlong (Solis) Technologies Co., Ltd로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

HHT 5-12K

Hypontech
 • 유형: 하이브리드
 • 제품보증연한: --
 • 보호등급: IP65
 • 외형 사이즈: 351x425x200 mm
 • 무게: 22 kg

제품특성

모델명
Solis-1P2.5K-4G-US Solis-1P3K-4G-US Solis-1P3.6K-4G-US Solis-1P4K-4G-US Solis-1P4.6K-4G-US Solis-1P5K-4G-US Solis-1P6K-4G-US
보증  
제품보증연한
10 년 10 년 10 년 10 년 10 년 10 년 10 년
입력사양 (DC)  
최대 입력 용량
3 kW 3.5 kW 4.2 kW 4.6 kW 5.3 kW 5.8 kW 6.6 kW
최대 입력 전압
550 V 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V
정격 DC 전압
250 V 330 V 330 V 330 V 330 V 330 V 330 V
최소 입력 전압
60 V 120 V 120 V 120 V 120 V 120 V 120 V
최대 입력 전류
22 A 22 A 22 A 22 A 22 A 22 A 22 A
MPP(T)전압 범위
50~450 V 90~520 V 90~520 V 90~520 V 90~520 V 90~520 V 90~520 V
MPPT수량
2 2 2 2 2 2 2
입력 커넥터 수
4 4 4 4 4 4 4
커넥터
MC4 MC4 MC4 MC4 MC4 MC4 MC4
출력사양 (AC)  
최대 출력 용량
2.8 kW 3.3 kW 4 kW 4.4 kW 5 kW 5 kW 6 kW
정격 AC 전압
230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V
최대 출력 전류
13.3 A 15.7 A 16 A 21 A 23.8 A 25 A 27.3 A
정격 AC 전류
10.9 A 13 A 15.7 A 17.4 A 20 A 21.7 A 27.3 A
정격 주파수
50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz
역률 (cosφ)
0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
전류 왜율(THD)
< 3 % < 3 % < 3 % < 3 % < 3 % < 3 % < 3 %
상수
1 1 1 1 1 1 1
최대효울
97.8 % 97.8 % 97.8 % 98.1 % 98.1 % 98.1 % 98.1 %
European효율
97.1 % 97.1 % 97.1 % 97.3 % 97.3 % 97.3 % 97.3 %
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
543x310x160 mm 543x310x160 mm 543x310x160 mm 543x310x160 mm 543x310x160 mm 543x310x160 mm 543x310x160 mm
중량
11.5 kg 11.5 kg 11.5 kg 11.5 kg 11.5 kg 11.5 kg 11.5 kg
소비전력/밤
< 1 W < 1 W < 1 W < 1 W < 1 W < 1 W < 1 W
동작 온도 범위 -25 ~ +60 ℃
변압기 변압기 없음
보호등급 IP65
습도 0-100 %
냉각방식 자연공냉식
최대 고도 4000 m
인터페이스 RS 485, WLAN
디스플레이 LCD
보호기능  
보호기능 단독운전방지, 단락 회로 보호, 과전압 보호, 과전류 보호, 과열 보호, 역 극성 보호, 서지 보호, 그리드 모니터링
PDF  
제품 사양서 다운받기

Ginlong (Solis) Technologies Co., Ltd

Click to show company phone
www.solisinverters.com
중국
No.57, Jintong Road, Xiangshan Binhai Industrial Park, Ningbo, Zhejiang, 315712
참고: 귀하의 문의가 Ginlong (Solis) Technologies Co., Ltd로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Mr. Zhang
Contact Face
Lucy Lu

회사 뉴스

관련된 상품

 • Solis-(80-136)K...
  Ginlong Solis 계통연계형
 • S5-GC(25-40)K
  Ginlong Solis 계통연계형
 • S5-GC(50-70)K
  Ginlong Solis 계통연계형
 • Solis-(215-255)...
  Ginlong Solis
 • S6-GR1P(2.5-6)K
  Ginlong Solis
 • RHI-3P(5-10)K-H...
  Ginlong Solis 하이브리드
 • RHI-(3-6)K-48ES...
  Ginlong Solis 계통연계형
 • Solis-3P(5-10)K...
  Ginlong Solis 계통연계형
 • Solis-1P(9-10)K...
  Ginlong Solis 계통연계형
 • Solis-250K-EHV-...
  Ginlong Solis 계통연계형
 • Solis-(75-100)K...
  Ginlong Solis 계통연계형
 • RAI-3K-48ES-5G
  Ginlong Solis 하이브리드
 • Solis-125K-EHV-...
  Ginlong Solis 계통연계형
 • Solis-mini-700-...
  Ginlong Solis 계통연계형
 • Solis-25-50K-HV...
  Ginlong Solis 계통연계형
 • Solis-(15-20)K-...
  Ginlong Solis 계통연계형
 • Solis-3P(3-20)K...
  Ginlong Solis 계통연계형
 • Solis-1P8K-5G
  Ginlong Solis 계통연계형
 • Solis-1P7K-5G
  Ginlong Solis 계통연계형
 • Solis-(50-66)K-...
  Ginlong Solis 계통연계형
 • RHI-(3-5)K-48ES
  Ginlong Solis 하이브리드
 • Solis 40K-70K-H...
  Ginlong Solis 계통연계형
 • Solis-1P(2.5-6)...
  Ginlong Solis 계통연계형
 • Solis-(25-40)K-...
  Ginlong Solis 계통연계형
 • Solis-1P(6-10)K...
  Ginlong Solis 계통연계형