TLS500-10000VA

Zhejiang Tress Electronic Technology Co., Ltd.
유형: 독립형
공율범위: 0.5~10 kW
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Zhejiang Tress Electronic Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

Mercury Series

PurpleRubik New Energy Technology
 • 유형: 계통연계형
 • 제품보증연한: 5 년
 • 보호등급: IP65
 • 외형 사이즈: 349x326x135 mm
 • 무게: 10.5 kg
 • 최대 입력 용량: 1.6 kW
 • 최대 입력 전압: 500 V
 • 최대 입력 전류: 11.5 A
 • MPP(T)전압 범위: 100~450 V
 • MPPT수량: --
 • 최대 출력 용량: 1.5 kW
 • 정격 주파수: 50,60 Hz
 • 최대효울: 96.8 %
 • European효율: 96 %
 • 상수: 1

제품특성

모델명
TLS500VA TLS800VA TLS1000VA TLS1500VA TLS2000VA TLS3000VA TLS4000VA TLS5000VA TLS6000VA TLS7000VA TLS8000VA TLS10000VA
입력사양 (DC)  
최대 입력 전압
48 V 48 V 48 V 48 V 48 V 192 V 192 V 192 V 192 V 192 V 192 V 192 V
최대 입력 전류
20 A 33 A 42 A 62 A 83 A 63 A 73 A 104 A 32 A 36 A 42 A 52 A
출력사양 (AC)  
최대 출력 용량
0.5 kW 0.8 kW 1 kW 1.5 kW 2 kW 3 kW 4 kW 5 kW 6 kW 7 kW 8 kW 10 kW
출력 전압 범위
209~231 V 209~231 V 209~231 V 209~231 V 209~231 V 209~231 V 209~231 V 209~231 V 209~231 V 209~231 V 209~231 V 209~231 V
계통 주파수 범위
47.5-52.5 Hz 47.5-52.5 Hz 47.5-52.5 Hz 47.5-52.5 Hz 47.5-52.5 Hz 47.5-52.5 Hz 47.5-52.5 Hz 47.5-52.5 Hz 47.5-52.5 Hz 47.5-52.5 Hz 47.5-52.5 Hz 47.5-52.5 Hz
정격 주파수
50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
전류 왜율(THD)
< 5 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 %
상수
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
410x180x300 mm 410x180x300 mm 410x180x300 mm 430x300x530 mm 430x300x53 mm 480x350x630 mm 480x350x630 mm 480x350x630 mm 480x350x630 mm 475x400x810 mm 475x400x810 mm 475x400x810 mm
중량
25 kg 27 kg 30 kg 35 kg 40.5 kg 46 kg 51 kg 57 kg 62 kg 90 kg 95 kg 101 kg
기기소음
< 55 dB(A) < 55 dB(A) < 55 dB(A) < 55 dB(A) < 55 dB(A) < 55 dB(A) < 55 dB(A) < 55 dB(A) < 55 dB(A) < 55 dB(A) < 55 dB(A) < 55 dB(A)
동작 온도 범위 -10 ~ +60 ℃
습도 0-90 %
최대 고도 1000 m
보호기능  
보호기능 단락 회로 보호, 과부하 보호, 과전압 보호, 과열 보호

Zhejiang Tress Electronic Technology Co., Ltd.

No. 258, Liujiang Avenue, Qingliu, Wenzhou, Zhejiang
직원수: 100
이 업체에 메시지를 보냄

유용한 연락처

Contact Face
浙江特雷斯

관련된 상품

 • TressSolar 10KT...
  Tress 계통연계형
 • ₩99.0 / Wp
  Wall Mounted So...
  Prostar Solar 독립형
 • TLS1-3KTS
  Tress 계통연계형
 • Grid-Connected ...
  East Group 계통연계형
 • TLS1-6KTS
  Tress 계통연계형
 • Hybrid Bi-Direc...
  East Group 하이브리드
 • TLS- 2-20KW
  Tress 독립형
 • Off-Grid 10kVA ...
  East Group 독립형
 • TressSolar 1TKS...
  Tress 계통연계형
 • ₩162 / Wp
  MI-1000/1200/15...
  Hoymiles 마이크로 인버터
 • TressSolar 4TKS...
  Tress 계통연계형
 • BN 1-6KW
  INVT Solar 독립형
 • MG 4-5KW
  INVT Solar 계통연계형
 • BG 40-70KW_380V
  INVT Solar 계통연계형
 • ₩225 / Wp
  MI-500/600/700
  Hoymiles 마이크로 인버터
 • ₩323 / Wp
  MI-250/300/350
  Hoymiles 마이크로 인버터
 • ₩245 / Wp
  LXP-HB 3K-5K Hy...
  Lux Power Techn... 하이브리드
 • ₩245 / Wp
  LXP-US 3K-5K Hy...
  Lux Power Techn... 하이브리드
 • ₩245 / Wp
  LXP 3K-5K Hybrid
  Lux Power Techn... 하이브리드
 • Sunrino Split P...
  Sacolar 독립형