IP2000B-48

Guangzhou Gamatong Electric Co., Ltd.
유형: 독립형
공율범위: 1~10 kW
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Guangzhou Gamatong Electric Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

MG 4-5KW

INVT Solar
 • 유형: 계통연계형
 • 제품보증연한: 5 년
 • 보호등급: IP65
 • 외형 사이즈: 405x360x150 mm
 • 무게: 15 kg
 • 최대 입력 용량: 4.8 kW
 • 최대 입력 전압: 600 V
 • 최대 입력 전류: 19 A
 • MPP(T)전압 범위: 120~550 V
 • MPPT수량: 1
 • 최대 출력 용량: 4 kW
 • 정격 주파수: 50,60 Hz
 • 최대효울: 97.7 %
 • European효율: 96.5 %
 • 상수: 1

제품특성

모델명
1KVA 2KVA 3KVA 5KVA 10KVA
입력사양 (DC)  
최대 입력 전압
57 V 57 V 57 V 57 V 57 V
정격 DC 전압
48 V 48 V 48 V 48 V 48 V
최소 입력 전압
40 V 40 V 40 V 40 V 40 V
정격 DC 전류
19 A 37 A 56 A 95 A 190 A
출력사양 (AC)  
최대 출력 용량
1 kW 2 kW 3 kW 5 kW 10 kW
정격 출력 전압
220 V 220 V 220 V 220 V 220 V
전류 왜율(THD)
< 3 % < 3 % < 3 % < 3 % < 3 %
최대효울
90 % 90 % 90 % 80 % 80 %
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
500x450x200 mm 500x450x200 mm 500x450x200 mm 800x590x300 mm 800x590x300 mm
중량
16 kg 22 kg 26 kg 70 kg 100 kg
기기소음
< 55 dB(A) < 55 dB(A) < 55 dB(A) < 55 dB(A) < 55 dB(A)
동작 온도 범위 -0 ~ +40 ℃
습도 30-90 %
인터페이스 RS 232
디스플레이 LCD
보호기능  
보호기능 단락 회로 보호, 과부하 보호

Guangzhou Gamatong Electric Co., Ltd.

No. 21 Xiushuitang Road, Renhe Town, Baiyun District, Guangzhou, Guangdong
이 업체에 메시지를 보냄

유용한 연락처

Contact Face
Leo

관련된 상품

 • IP48C
  Gamatong 독립형
 • Hybrid Bi-Direc...
  East Group 하이브리드
 • IP48S
  Gamatong 독립형
 • ₩162 / Wp
  MI-1000/1200/15...
  Hoymiles 마이크로 인버터
 • THA
  Gamatong 독립형
 • ₩99.0 / Wp
  Wall Mounted So...
  Prostar Solar 독립형
 • IP2000D-220
  Gamatong 독립형
 • BN 1-6KW
  INVT Solar 독립형
 • MG 4-5KW
  INVT Solar 계통연계형
 • BG 40-70KW_380V
  INVT Solar 계통연계형
 • Off-Grid 10kVA ...
  East Group 독립형
 • Grid-Connected ...
  East Group 계통연계형
 • ₩323 / Wp
  MI-250/300/350
  Hoymiles 마이크로 인버터
 • ₩225 / Wp
  MI-500/600/700
  Hoymiles 마이크로 인버터
 • Sunicorn MHP Se...
  Sacolar 독립형
 • Selfnergy Series
  AEC 하이브리드
 • Tough Series
  AEC 계통연계형
 • Sunforce Invert...
  Sacolar 독립형
 • Sunrino Split P...
  Sacolar 독립형
 • Trinergy Plus S...
  AEC 계통연계형