20KVA Single Phase

Jinan Deming Power Equipment Co., Ltd.
유형: 독립형
공율범위: --
지역: 중국 중국
Jing linfeng
참고: 귀하의 문의가 Jinan Deming Power Equipment Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩223 / Wp
 • 유형: 마이크로 인버터
 • 제품보증연한: 10 년
 • 보호등급: IP66,IP67,NEMA 6
 • 외형 사이즈: 250x268x42 mm
 • 무게: 2.9 kg
 • 최대 입력 용량: 1.5 kW
 • 최대 입력 전압: --
 • 최대 입력 전류: 34 A
 • MPP(T)전압 범위: 22~55 V
 • MPPT수량: 2
 • 최대 출력 용량: 1 kW
 • 정격 주파수: 50,60 Hz
 • 최대효울: --
 • European효율: --
 • 상수: --

제품특성

모델명
NB48-20KDZ NB96-20KDZ NB120-20KDZ NB240-20KDZ
입력사양 (DC)  
최대 입력 전압
62 V 124 V 155 V 310 V
정격 입력 전압
48 V 96 V 120 V 240 V
최소 입력 전압
40 V 80 V 100 V 200 V
정격 DC 전류
463 A 231 A 185 A 93 A
출력사양 (AC)  
출력 전압 범위
95.7~276 V 95.7~276 V 95.7~276 V 95.7~276 V
정격 출력 전압
110, 120, 220 V 110, 120, 220 V 110, 120, 220 V 110, 120, 220 V
계통 주파수 범위
49.98-60.03 Hz 49.98-60.03 Hz 49.98-60.03 Hz 49.98-60.03 Hz
정격 주파수
50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz
역률 (cosφ)
0.8 0.8 0.8 0.8
전류 왜율(THD)
< 3 % < 3 % < 3 % < 3 %
상수
1 1 1 1
최대효울
96 % 96 % 96 % 96 %
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
450x800x1000 mm 450x800x1000 mm 450x800x1000 mm 450x800x1000 mm
중량
200 kg 200 kg 200 kg 200 kg
기기소음
< 50 dB(A) < 50 dB(A) < 50 dB(A) < 50 dB(A)
동작 온도 범위 -10 ~ +50 ℃
변압기
습도 0-90 %
냉각방식 강제공냉식
최대 고도 2000 m
인터페이스 RS 485, Ethernet, WLAN
디스플레이 TFT
보호기능  
보호기능 단락 회로 보호, 과부하 보호, 과열 보호, 역 극성 보호
PDF  
제품 사양서 다운받기

Jinan Deming Power Equipment Co., Ltd.

Click to show company phone
www.demingpower.com
중국
Building 2, No. 8666, Second Ring North Road, Ji'nan, Shandong
직원수: 200
참고: 귀하의 문의가 Jinan Deming Power Equipment Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Jing linfeng
Contact Face
Amy wang
Contact Face
Junying Li
Contact Face
George

관련된 상품

 • 100KVA Three Ph...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • ₩309 / Wp
  Fronius Primo UL
  K and C Solar 계통연계형
 • 50KW-200KW
  Jinan Deming Po... 계통연계형, 독립형, 하이브리드
 • 10KW-30KW
  Jinan Deming Po... 계통연계형, 독립형, 하이브리드
 • SPI 220-440-100...
  Jinan Deming Po... 하이브리드
 • 100KW Solar Cha...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • 15KW Solar Char...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • 10KW Solar Char...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • 5KW Solar Charg...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • 250KW-500KW On-...
  Jinan Deming Po... 계통연계형
 • 100KW On-Grid I...
  Jinan Deming Po... 계통연계형
 • 30KW-50KW On-Gr...
  Jinan Deming Po... 계통연계형
 • 1KW-5KW On-Grid...
  Jinan Deming Po... 계통연계형
 • 1KW-6KW On-Grid...
  Jinan Deming Po... 계통연계형
 • 500KVA Three Ph...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • 300KVA Three Ph...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • off-grid DMNB22...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • 50KVA Three Pha...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • 30KVA Three Pha...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • 20KVA Three Pha...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • 15KVA Three Pha...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • 10KVA Three Pha...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • 5KVA Three Phase
  Jinan Deming Po... 독립형
 • 3KVA Three Phase
  Jinan Deming Po... 독립형
 • 100KVA Single P...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • 50KVA Single Ph...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • 15KVA Single Ph...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • 10KVA Single Ph...
  Jinan Deming Po... 독립형
 • G250KS
  Jinan Deming Po... 계통연계형
 • G500KTL
  Jinan Deming Po... 계통연계형