20KVA Single Phase

Jinan Deming Power Equipment Co., Ltd.
유형: 독립형
공율범위: 16 kW
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Jinan Deming Power Equipment Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

 • 유형: 계통연계형
 • 제품보증연한: 5 년
 • 보호등급: IP65
 • 외형 사이즈: 442x405x152 mm
 • 무게: 18 kg
 • 최대 입력 용량: 3.2 kW
 • 최대 입력 전압: 650 V
 • 최대 입력 전류: 16 A
 • MPP(T)전압 범위: 150~500 V
 • MPPT수량: 1
 • 최대 출력 용량: 3 kW
 • 정격 주파수: 50,60 Hz
 • 최대효울: 96.5 %
 • European효율: 95.8 %
 • 상수: 1

제품특성

모델명
NB48-20KDZ NB96-20KDZ NB110-20KDZ NB220-20KDZ
입력사양 (DC)  
정격 입력 전압
48 V 96 V 110 V 220 V
정격 입력 전류
416 A 208 A 182 A 91 A
출력사양 (AC)  
최대 출력 용량
16 kW 16 kW 16 kW 16 kW
출력 전압 범위
95.7~276 V 95.7~276 V 95.7~276 V 95.7~276 V
정격 출력 전압
110, 120, 220 V 110, 120, 220 V 110, 120, 220 V 110, 120, 220 V
계통 주파수 범위
49.98-60.03 Hz 49.98-60.03 Hz 49.98-60.03 Hz 49.98-60.03 Hz
정격 주파수
50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz
역률 (cosφ)
0.8 0.8 0.8 0.8
전류 왜율(THD)
< 3 % < 3 % < 3 % < 3 %
상수
1 1 1 1
최대효울
90 % 90 % 90 % 90 %
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
1300x950x610 mm 1300x950x610 mm 1300x950x610 mm 1300x950x610 mm
중량
210 kg 210 kg 210 kg 210 kg
기기소음
< 50 dB(A) < 50 dB(A) < 50 dB(A) < 50 dB(A)
동작 온도 범위 -10 ~ +50 ℃
습도 0-90 %
최대 고도 3000 m
보호기능  
보호기능 단락 회로 보호, 과부하 보호, 과열 보호, 역 극성 보호

Jinan Deming Power Equipment Co., Ltd.

Building 2, No. 8666, Second Ring North Road, Ji'nan, Shandong
직원수: 200
이 업체에 메시지를 보냄

유용한 연락처

Contact Face
Katherine Zhang
Contact Face
Lisa Jiang

Jinan Deming Power Equipment Co., Ltd.의 다른 58시리즈

 • 30KVA Three Pha...
  24 kW 독립형
 • ₩578 / Wp
  3KVA Three Phase
  2.4 kW 독립형
 • G1KD/G1K5D
  1~1.5 kW 계통연계형
 • ₩209 / Wp
  10KW Solar Char...
  8 kW 독립형
 • G50KS
  55 kW 계통연계형
 • ₩204 / Wp
  15KW Solar Char...
  12 kW 독립형
 • G30KS
  33 kW 계통연계형
 • ₩192 / Wp
  20KW Solar Char...
  16 kW 독립형
 • G10KS
  11 kW 계통연계형
 • ₩185 / Wp
  30KW Solar Char...
  24 kW 독립형
 • G4KD/G5KD/G6KD
  4~6 kW 계통연계형
 • ₩168 / Wp
  50KW Solar Char...
  40 kW 독립형
 • G2K5D/G3KD
  2.5~3 kW 계통연계형
 • ₩148 / Wp
  100KW Solar Cha...
  80 kW 독립형
 • 1000W Pure Sine...
  1 kW 독립형
 • 400W-600W Pure ...
  0.4~0.6 kW 독립형
 • ₩246 / Wp
  5KW Solar Charg...
  4 kW 독립형
 • 200W-300W Power...
  0.2~0.3 kW 독립형
 • 500W-700W Power...
  0.5~0.7 kW 독립형
 • 1000W Power Fre...
  1 kW 독립형
 • 2KW Single Phase
  2 kW 독립형
 • 3KW Single Phase
  3 kW 독립형
 • 5KW Single Phase
  5 kW 독립형
 • 7.5KVA Single P...
  6 kW 독립형
 • 10KVA Single Ph...
  8 kW 독립형
 • 15KVA Single Ph...
  12 kW 독립형
 • ₩185 / Wp
  30KVA Single Ph...
  24 kW 독립형
 • ₩166 / Wp
  50KVA Single Ph...
  40 kW 독립형
 • G100KS
  110 kW 계통연계형
 • G250KS
  275 kW 계통연계형
 • ₩249 / Wp
  Controller inve...
  0.255~0.51 kW 독립형
 • ₩130 / Wp
  300KVA Three Ph...
  240 kW 독립형
 • ₩435 / Wp
  5KVA Three Phase
  4 kW 독립형
 • ₩178 / Wp
  Sine wave inver...
  2.1 kW 독립형
 • ₩332 / Wp
  10KVA Three Pha...
  8 kW 독립형
 • ₩201 / Wp
  Sine wave inver...
  3.1 kW 독립형
 • ₩243 / Wp
  15KVA Three Pha...
  12 kW 독립형
 • ₩219 / Wp
  20KVA Three Pha...
  16 kW 독립형
 • ₩273 / Wp
  Sine wave inver...
  0.62 kW 독립형
 • ₩178 / Wp
  50KVA Three Pha...
  40 kW 독립형
 • ₩166 / Wp
  100KVA Three Ph...
  80 kW 독립형
 • ₩207 / Wp
  Sine wave inver...
  5.1 kW 독립형
 • 200KVA Three Ph...
  160 kW 독립형
 • Sine wave inver...
  2.6 kW 독립형
 • ₩49.8 / Wp
  250KW-500KW On-...
  275~550 kW 계통연계형
 • 300KVA Three Ph...
  400 kW 독립형
 • Sine wave inver...
  1.25 kW 독립형
 • 1KW-6KW On-Grid...
  1~6 kW 계통연계형
 • Sine wave inver...
  0.62 kW 독립형
 • 1KW-5KW On-Grid...
  1.8~6 kW 계통연계형
 • Sine wave inver...
  0.32 kW 독립형
 • ₩185 / Wp
  10KW-20KW On-Gr...
  10~20 kW 계통연계형
 • single-phase of...
  0.8~40 kW 독립형
 • ₩102 / Wp
  30KW-50KW On-Gr...
  30~50 kW 계통연계형
 • three-phase off...
  4.8~240 kW 독립형
 • ₩96.0 / Wp
  100KW On-Grid I...
  100 kW 계통연계형
 • G500KTL
  550 kW 계통연계형
 • ₩147 / Wp
  100KVA Single P...
  80 kW 독립형