Solis-1P(6-10)K-4G-US

Solis-1P(6-10)K-4G-US

Ginlong (Solis) Technologies Co., Ltd
유형: 계통연계형
공율범위: 6~10 kW
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Ginlong (Solis) Technologies Co., Ltd로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

BEL Series

Guanzhou Poojin Electronic
MSRP 부터 ₩40.3 / Wp
 • 유형: 독립형
 • 제품보증연한: 1 년
 • 보호등급: --
 • 외형 사이즈: 152x95x55 mm
 • 무게: 0.42 kg

제품특성

모델명
Solis-1P6K-4G-US Solis-1P7K-4G-US Solis-1P7.6K-4G-US Solis-1P8K-4G-US Solis-1P8.6K-4G-US Solis-1P9K-4G-US Solis-1P10K-4G-US
보증  
제품보증연한
10 년 10 년 10 년 10 년 10 년 10 년 10 년
입력사양 (DC)  
최대 입력 용량
7.2 kW 8.4 kW 9.1 kW 9.6 kW 9.9 kW 10.8 kW 11.5 kW
최대 입력 전압
600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V
최소 입력 전압
120 V 120 V 120 V 120 V 120 V 120 V 120 V
최대 입력 전류
30 A 30 A 30 A 40 A 40 A 40 A 40 A
MPP(T)전압 범위
100~500 V 100~500 V 100~500 V 100~500 V 100~500 V 100~500 V 100~500 V
MPPT수량
3 3 3 4 4 4 4
입력 커넥터 수
3 3 3 4 4 4 16
커넥터
MC4 MC4 MC4 MC4 MC4 MC4 MC4
출력사양 (AC)  
최대 출력 용량
6 kW 7 kW 7.6 kW 8 kW 8.6 kW 9 kW 10 kW
정격 출력 용량
6 kW 7 kW 7.6 kW 8 kW 8.6 kW 9 kW 10 kW
정격 출력 전압
208, 240 V 208, 240 V 208, 240 V 208, 240 V 208, 240 V 208, 240 V 208, 240 V
최대 출력 전류
25 A 29.2 A 31.7 A 33.3 A 35.8 A 37.5 A 41.7 A
정격 주파수
60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz
역률 (cosφ)
0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
전류 왜율(THD)
< 3 % < 3 % < 3 % < 3 % < 3 % < 3 % < 3 %
상수
1 1 1 1 1 1 1
최대효울
97.8 % 97.8 % 97.8 % 97.8 % 97.8 % 97.8 % 97.8 %
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
732x342x249 mm 732x342x249 mm 732x342x249 mm 732x342x249 mm 732x342x249 mm 732x342x249 mm 732x342x249 mm
중량
20.5 kg 20.5 kg 20.5 kg 20.7 kg 20.7 kg 20.7 kg 20.7 kg
소비전력/밤
< 1 W < 1 W < 1 W < 1 W < 1 W < 1 W < 1 W
기기소음
< 30 dB(A) < 30 dB(A) < 30 dB(A) < 30 dB(A) < 30 dB(A) < 30 dB(A) < 30 dB(A)
동작 온도 범위 -25 ~ +60 ℃
변압기 변압기 없음
보호등급 NEMA 4X
냉각방식 자연공냉식
최대 고도 4000 m
인터페이스 WLAN
디스플레이 LCD
보호기능  
보호기능 단독운전방지, 단락 회로 보호, 과전압 보호, 과전류 보호, 역 극성 보호, 접지 오류 모니터링, 그리드 모니터링
PDF  
제품 사양서 다운받기

Ginlong (Solis) Technologies Co., Ltd

Click to show company phone
www.solisinverters.com
중국
No.57, Jintong Road, Xiangshan Binhai Industrial Park, Ningbo, Zhejiang, 315712
참고: 귀하의 문의가 Ginlong (Solis) Technologies Co., Ltd로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Mr. Zhang
Contact Face
Lucy Lu

회사 뉴스

관련된 상품

 • Solis-(80-136)K...
  Ginlong Solis 계통연계형
 • S5-GC(25-40)K
  Ginlong Solis 계통연계형
 • S5-GC(50-70)K
  Ginlong Solis 계통연계형
 • Solis-(215-255)...
  Ginlong Solis
 • S6-GR1P(2.5-6)K
  Ginlong Solis
 • RHI-3P(5-10)K-H...
  Ginlong Solis 하이브리드
 • RHI-(3-6)K-48ES...
  Ginlong Solis 계통연계형
 • Solis-3P(5-10)K...
  Ginlong Solis 계통연계형
 • Solis-1P(9-10)K...
  Ginlong Solis 계통연계형
 • Solis-250K-EHV-...
  Ginlong Solis 계통연계형
 • Solis-(75-100)K...
  Ginlong Solis 계통연계형
 • RAI-3K-48ES-5G
  Ginlong Solis 하이브리드
 • Solis-125K-EHV-...
  Ginlong Solis 계통연계형
 • Solis-mini-700-...
  Ginlong Solis 계통연계형
 • Solis-25-50K-HV...
  Ginlong Solis 계통연계형
 • Solis-(15-20)K-...
  Ginlong Solis 계통연계형
 • Solis-3P(3-20)K...
  Ginlong Solis 계통연계형
 • Solis-1P8K-5G
  Ginlong Solis 계통연계형
 • Solis-1P7K-5G
  Ginlong Solis 계통연계형
 • Solis-(50-66)K-...
  Ginlong Solis 계통연계형
 • RHI-(3-5)K-48ES
  Ginlong Solis 하이브리드
 • Solis 40K-70K-H...
  Ginlong Solis 계통연계형
 • Solis-1P(2.5-6)...
  Ginlong Solis 계통연계형
 • Solis-(25-40)K-...
  Ginlong Solis 계통연계형
 • Solis-1P(2.5-6)...
  Ginlong Solis 계통연계형