UP-8P

UP-8P

Digisine Energy Co., Ltd.
유형: 계통연계형
공율범위: --
지역: 대만 대만
제품은 더 이상 제조되지 않는다.

대체 제품

BEL Series

Poojin Electronic
  • 유형: 독립형
  • 제품보증연한: 1 년
  • 보호등급: --
  • 외형 사이즈: 152x95x55 mm
  • 무게: 0.42 kg

제품특성

모델명
UP-8P6C24V UP-8P6C48V UP-8P8C24V UP-8P8C48V UP-8P6G24V UP-8P6G48V UP-8P8G24V UP-8P8G48V
입력사양 (DC)  
최대 입력 용량
0.3 kW 0.3 kW 0.3 kW 0.3 kW 0.5 kW 0.5 kW 0.5 kW 0.5 kW
최대 입력 전압
41 V 63 V 41 V 63 V 41 V 63 V 41 V 63 V
정격 입력 전압
24 V 48 V 24 V 48 V 24 V 48 V 24 V 48 V
최소 입력 전압
19 V 37 V 17 V 37 V 17 V 37 V 17 V 37 V
출력사양 (AC)  
최대 출력 용량
0.3 kW 0.3 kW 0.3 kW 0.3 kW 0.5 kW 0.5 kW 0.5 kW 0.5 kW
출력 전압 범위
105.6~132 V 105.6~132 V 184~264.5 V 184~264.5 V 105.6~132 V 105.6~132 V 184~264.5 V 184~264.5 V
정격 출력 전압
105.6, 120, 132 V 105.6, 120, 132 V 184, 260, 264.5 V 184, 260, 264.5 V 105.6, 120, 132 V 105.6, 120, 132 V 184, 260, 264.5 V 184, 260, 264.5 V
계통 주파수 범위
59-61 Hz 59-61 Hz 49-51 Hz 49-51 Hz 59-61 Hz 59-61 Hz 49-51 Hz 49-51 Hz
정격 주파수
60 Hz 60 Hz 50 Hz 50 Hz 60 Hz 60 Hz 50 Hz 50 Hz
역률 (cosφ)
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
전류 왜율(THD)
< 5 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 %
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
270x180x80 mm 270x180x80 mm 270x180x80 mm 270x180x80 mm 270x180x80 mm 270x180x80 mm 270x180x80 mm 270x180x80 mm
중량
1.7 kg 1.7 kg 1.7 kg 1.7 kg 1.7 kg 1.7 kg 1.7 kg 1.7 kg
디스플레이 LCD
보호기능  
보호기능 단독운전방지, 단락 회로 보호, 과부하 보호, 과전압 보호, 과열 보호
PDF  
제품 사양서 다운받기

Digisine Energy Co., Ltd.

Click to show company phone
https://www.digisine.com.tw
대만
2F, No. 196, Section 2, Zhongxing Road, Xindian District, New Taipei City, 231
제품은 더 이상 제조되지 않는다.