HeliosPRM

HeliosPRM

Xiamen Nacyc Energy Technology Co., Ltd.
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Xiamen Nacyc Energy Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

 • 유형: 기울어진 지붕
 • 제품보증연한: --
 • 경사각: --
 • 풍하중: --
 • 설하중: --

제품특성

모델명
HeliosPRM
제품보증연한 10 년
개요  
유형 기울어진 지붕
패널 틀
패널 지향 세로 방향, 수평 방향
일반 사양  
지지물 자재 알루미늄
부품자재 스테인리스강

Xiamen Nacyc Energy Technology Co., Ltd.

Click to show company phone
www.nacycenergy.com
중국
202-M Rihua International Building, 16 Xinfengsan Rd., Huli District, Xiamen, Fujian
참고: 귀하의 문의가 Xiamen Nacyc Energy Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Miranda Liu

관련된 상품

 • AthenaFRM
  Nacyc Energy 평지붕
 • MetisGM
  Nacyc Energy 바닥
 • VenusVRM
  Nacyc Energy 기울어진 지붕
 • MetisPASII
  Nacyc Energy 바닥
 • MetisSP
  Nacyc Energy 바닥
 • MetisVS
  Nacyc Energy 바닥
 • MetisSP II
  Nacyc Energy 바닥
 • PV Carport
  Nacyc Energy 간이 차고
 • Venus II
  Nacyc Energy 평지붕
 • ShortRail
  Nacyc Energy 기울어진 지붕
 • Fixture
  Nacyc Energy 기울어진 지붕
 • MetisAZ
  Nacyc Energy 바닥