CY-ZJ07

CY-ZJ07

Haining Chuangyuan Solar Energy Technology Co., Ltd.
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Haining Chuangyuan Solar Energy Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩80.5 / Wp
 • 유형: 바닥
 • 제품보증연한: 10 년
 • 경사각: 0-60 °
 • 풍하중: 216 km/h
 • 설하중: 1.4 kg/m2

제품특성

모델명
CY-ZJ07
제품보증연한 10 년
개요  
유형 평지붕
패널 지향 세로 방향
지붕형태 콘크리트
지붕물매
0-10 °
풍하중
126 km/h
설하중
81.63 kN/m2
일반 사양  
지지물 자재 알루미늄
부품자재 스테인리스강

Haining Chuangyuan Solar Energy Technology Co., Ltd.

Click to show company phone
www.cysolarmounting.com
중국
No. 18, Gaozhu Road, Fengshi, Yanguan Town, Haining, Zhejiang
참고: 귀하의 문의가 Haining Chuangyuan Solar Energy Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Mr Zhu
Contact Face
Shirley Kong
Contact Face
Essy

관련된 상품

 • CY-ZJ08
  CY Solar 기울어진 지붕
 • CY-ZJ01
  CY Solar 바닥
 • CY-ZJ17
  CY Solar 바닥
 • CY-ZJ15
  CY Solar 바닥
 • CY-ZJ09
  CY Solar 기울어진 지붕
 • CY-ZJ06
  CY Solar 평지붕
 • CY-ZJ10
  CY Solar 기울어진 지붕
 • CY-ZJ02
  CY Solar 바닥
 • CY-ZJ05
  CY Solar 바닥