CS-Metal Roof Mounting System

Shanghai Cyclesolar Technology Co., Ltd.
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Shanghai Cyclesolar Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩46.6 / Wp
 • 유형: 기울어진 지붕
 • 제품보증연한: 10 년
 • 경사각: 0-60 °
 • 풍하중: 216 km/h
 • 설하중: 1.4 kg/m2
 • 지지물 자재: 알루미늄
 • 부품: 알루미늄
 • 패널 지향: 세로 방향
 • 패널 틀: 틀, 틀이 없는
 • 무게: --

제품특성

모델명
CS-Metal Roof Mounting System
제품보증연한 10 년
개요  
유형 기울어진 지붕
지지대 시스템 배치 열, 기둥
패널 틀 틀, 틀이 없는
패널 지향 세로 방향, 수평 방향
지붕형태 콘크리트, 용접 금속, 역청
지붕물매
5-60 °
경사각
5-60 °
풍하중
198 km/h
설하중
1.4 kN/m2
일반 사양  
지지물 자재 알루미늄, 스테인리스강
부품자재 알루미늄, 스테인리스강
PDF  
제품 사양서 다운받기

Shanghai Cyclesolar Technology Co., Ltd.

Click to show company phone
www.cycle-solar.com/en
중국
Room 103, Lane No. 278, Zhouxiu Road, Pudong District, Shanghai 201318
참고: 귀하의 문의가 Shanghai Cyclesolar Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Christina
Contact Face
Anna

관련된 상품

 • CS-Tile Roof ...
  Cyclesolar Moun... 기울어진 지붕
 • ₩48.8 / Wp
  Pitched Tile ...
  Kseng Solar 기울어진 지붕
 • CS-Flat Roof ...
  Cyclesolar Moun... 평지붕
 • ₩43.3 / Wp
  *Korean Tin r...
  Xiamen 9Sun Sol... 기울어진 지붕
 • CS-Tilt Adjus...
  Cyclesolar Moun... 평지붕
 • ₩23.3 / Wp
  Rooftop Mount...
  Photons Solar 기울어진 지붕
 • CS-Rammed Pil...
  Cyclesolar Moun... 바닥
 • ₩32.5 / Wp
  Tile Roof Sys...
  Enerack 기울어진 지붕
 • CS-Single Pil...
  Cyclesolar Moun... 바닥
 • ₩21.0 / Wp
  Sheet-metal R...
  Foshan Geco Ren... 기울어진 지붕
 • CS-Ground Alu...
  Cyclesolar Moun... 바닥
 • ₩129 / Wp
  Tin Roof Sola...
  Corigy Solar 기울어진 지붕
 • CS-Screw Pile...
  Cyclesolar Moun... 바닥
 • ₩168 / Wp
  Waterproof Al...
  Photons Solar 간이 차고
 • CS-Adjustable...
  Cyclesolar Moun... 바닥
 • ₩125 / Wp
  Waterproof so...
  Kseng Solar 간이 차고
 • CS-Steel Sola...
  Cyclesolar Moun... 바닥
 • ₩260 / Wp
  Easy solar ki...
  Kseng Solar 바닥
 • CS-Aluminum S...
  Cyclesolar Moun... 바닥
 • ₩102 / Wp
  U Pile Ground...
  Enerack 바닥