Railless metal sheet mounting system

Xiamen Antai New Energy Tech. Co., Ltd.
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Xiamen Antai New Energy Tech. Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩30.3 / Wp
 • 유형: 기울어진 지붕
 • 제품보증연한: 12 년
 • 경사각: 0-30 °
 • 풍하중: 216 km/h
 • 설하중: 1.4 kg/m2
 • 지지물 자재: 알루미늄, 아연 도금
 • 부품: 알루미늄, 스테인리스강
 • 패널 지향: 세로 방향, 수평 방향
 • 패널 틀: 틀, 틀이 없는
 • 무게: --

제품특성

모델명
Railless metal sheet mounting system
제품보증연한 10 년
개요  
유형 기울어진 지붕
패널 틀
패널 지향 세로 방향, 수평 방향
지붕물매
0-12 °
풍하중
216 km/h
일반 사양  
패널 너비
1000 mm
부품자재 스테인리스강
PDF  
제품 사양서 다운받기

Xiamen Antai New Energy Tech. Co., Ltd.

30th Floor, AVIC Zijin Plaza, 1801 Huandao East Road, Siming District, Xiamen, Fujian
직원수: 800
모회사: 福建省漳州安泰アルミ型铝材有限公司
이 업체에 메시지를 보냄

유용한 연락처

Contact Face
Reeny Wang
Contact Face
Nancy Wang
Contact Face
トウ スイスイ

관련된 상품

 • Pitched roof ...
  Xiamen Antai Ne... 기울어진 지붕
 • ₩17.0 / Wp
  metal sheet r...
  Minde Aluminium 기울어진 지붕
 • Eco-pole moun...
  Xiamen Antai Ne... 바닥선반
 • ₩75.7 / Wp
  color steel t...
  Tianjin Coldbend 기울어진 지붕
 • Standing seam...
  Xiamen Antai Ne... 기울어진 지붕
 • ₩18.9 / Wp
  Tile Roof Mou...
  HQ Mount 기울어진 지붕
 • Non-penetrati...
  Xiamen Antai Ne... 평지붕
 • ₩30.3 / Wp
  Super Solar ...
  Super Solar 기울어진 지붕
 • CG Alu-terrai...
  Xiamen Antai Ne... 바닥선반
 • ₩35.0 / Wp
  Sheet-metal R...
  Foshan Geco Ren... 기울어진 지붕
 • NW Alu-terrai...
  Xiamen Antai Ne... 바닥선반
 • ₩13.3 / Wp
  Tin Roof Sola...
  Corigy Energy 기울어진 지붕
 • Alu-pile grou...
  Xiamen Antai Ne... 바닥선반
 • ₩39.5 / Wp
  Huge-Metalroof
  Xiamen Huge Ene... 기울어진 지붕
 • Carport solar...
  Xiamen Antai Ne... 카포트 마운트
 • ₩32.2 / Wp
  Tin Roof Syst...
  Enerack 기울어진 지붕
 • SC ground mou...
  Xiamen Antai Ne... 바닥선반
 • ₩35.8 / Wp
  Tile Roof Sys...
  Enerack 기울어진 지붕
 • Triangle flat...
  Xiamen Antai Ne... 평지붕
 • ₩44.0 / Wp
  Adjustable Ti...
  Enerack 기울어진 지붕
 • Rail-free bal...
  Xiamen Antai Ne... 평지붕
 • ₩24.6 / Wp
  Metal Roof Mo...
  Landpower Solar 기울어진 지붕
 • Adjustable ti...
  Xiamen Antai Ne... 평지붕
 • ₩54.0 / Wp
  Alminum Alloy...
  Davinsolar Alum... 기울어진 지붕