RN-1 AL Ground Mounting System

Xiamen Rineng Solar Energy Technology Co., Ltd.
가격:
최저가격 ₩63.1 / Wp
최저가격 ₩397,000 / 20 패널
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Xiamen Rineng Solar Energy Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩55.9 / Wp
 • 유형: 바닥
 • 제품보증연한: 10 년
 • 경사각: --
 • 풍하중: 216 km/h
 • 설하중: 1.4 kg/m2
 • 지지물 자재: 알루미늄
 • 부품: 알루미늄, 스테인리스강, 아연 도금
 • 패널 지향: 세로 방향, 수평 방향
 • 패널 틀: 틀, 틀이 없는
 • 무게: --

제품특성

모델명
RN-1 AL
제품보증연한 10 년
개요  
유형 바닥
지지대 시스템 배치 기둥
패널 틀 틀, 틀이 없는
패널 지향 세로 방향, 수평 방향
지붕형태 콘크리트
지붕물매
0-10 °
경사각
0-60 °
풍하중
216 km/h
설하중
1.5 kN/m2
일반 사양  
지지물 자재 알루미늄
부품자재 스테인리스강

Xiamen Rineng Solar Energy Technology Co., Ltd.

Click to show company phone
www.rinengsolar.com
중국
Room 1002, Building B, Huayong Tiandi Commercial Plaza, No. 290 Taiwan Street, Huli District, Xiamen, Fujian
직원수: 50
참고: 귀하의 문의가 Xiamen Rineng Solar Energy Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Micheal
Contact Face
Mr. Zhuang
Contact Face
Amanda
Contact Face
Ema
Contact Face
陳 剣波(チン ケンハ)
Contact Face
Apollo Wallace Lim
Contact Face
Tracy Chan
Contact Face
Louis Xiong
Contact Face
James Zhang
비즈니스 상세 정보
부품소재유형
지지대, 지붕 부착물, 마운팅 레일, 모듈 클램프
지지대
유형: 지면, 지붕, 간이 차고, farming_mount
제품 동영상

Xiamen Rineng Solar Energy Technology Co., Ltd.의 다른 17시리즈

 • ₩115 / Wp
  RN-CSA AL Car...
  간이 차고
 • ₩133 / Wp
  RN-7-SW-3 L-...
  기울어진 지붕
 • ₩38.0 / Wp
  RN-4 New AL G...
  바닥
 • ₩153 / Wp
  RN-AS Agricul...
  바닥
 • ₩52.7 / Wp
  RN-3B Round T...
  바닥
 • ₩84.3 / Wp
  RN-3C Adjusta...
  바닥
 • ₩199 / Wp
  RN-6 Adjustab...
  바닥
 • ₩63.3 / Wp
  RN-5 Flat Roo...
  평지붕
 • ₩191 / Wp
  RN-CSB Carbon...
  간이 차고
 • ₩57.3 / Wp
  RN-2 Single-p...
  바닥
 • ₩19.6 / Wp
  RN7-PW Tile R...
  기울어진 지붕
 • ₩21.5 / Wp
  RN-7-SW-4 Adj...
  기울어진 지붕
 • ₩19.9 / Wp
  RN7-SW-1 Rail...
  기울어진 지붕
 • ₩38.3 / Wp
  Seam Metal Ro...
  기울어진 지붕
 • ₩19.6 / Wp
  L-Foot Metal ...
  기울어진 지붕
 • ₩25.9 / Wp
  RN7-SW-2 Trap...
  기울어진 지붕
 • ₩49.7 / Wp
  RN-3A Carbon ...
  바닥