CY-ZJ05

Haining Chuangyuan Solar Energy Technology Co., Ltd.
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Haining Chuangyuan Solar Energy Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

Ground Mountin...

Anhui Aotekang New Material
최저가격 ₩60.7 / Wp
 • 유형: 바닥선반
 • 제품보증연한: 25 년
 • 경사각: --
 • 풍하중: 115.2 km/h
 • 설하중: 0.35 kg/m2
 • 지지물 자재: --
 • 부품: --
 • 패널 지향: 세로 방향, 수평 방향
 • 패널 틀: 틀, 틀이 없는
 • 무게: --

제품특성

모델명
CY-ZJ05
제품보증연한 10 년
개요  
유형 바닥선반
지지대 시스템 배치
패널 지향 세로 방향
풍하중
108 km/h
설하중
97 kN/m2
일반 사양  
지지물 자재 알루미늄, 아연 도금 강
부품자재 스테인리스강

Haining Chuangyuan Solar Energy Technology Co., Ltd.

No. 18, Gaozhu Road, Fengshi, Yanguan Town, Haining, Zhejiang
이 업체에 메시지를 보냄

유용한 연락처

Contact Face
Mr Zhu
Contact Face
Shirley Kong
Contact Face
Essy

관련된 상품

 • CY-ZJ08
  Haining Chuangy... 기울어진 지붕
 • ₩74.3 / Wp
  Solar Mountin...
  Xiamen Huge Ene... 바닥선반
 • CY-ZJ01
  Haining Chuangy... 바닥선반
 • ₩74.3 / Wp
  Ground Solar ...
  Xiamen Huge Ene... 바닥선반
 • CY-ZJ17
  Haining Chuangy... 바닥선반
 • ₩55.0 / Wp
  Ground Solar ...
  Empery Solar 바닥선반
 • CY-ZJ15
  Haining Chuangy... 바닥선반
 • ₩56.0 / Wp
  Steel Ground ...
  Foshan Geco Ren... 바닥선반
 • CY-ZJ09
  Haining Chuangy... 기울어진 지붕
 • ₩70.3 / Wp
  CP-KC Alumin...
  Corigy Energy 바닥선반
 • CY-ZJ06
  Haining Chuangy... 평지붕
 • ₩117 / Wp
  PV-TerrainRac...
  Radiant 바닥선반
 • CY-ZJ07
  Haining Chuangy... 평지붕
 • ₩74.3 / Wp
  Aluminium Sol...
  Xiamen Huge Ene... 바닥선반
 • CY-ZJ10
  Haining Chuangy... 기울어진 지붕
 • ₩78.2 / Wp
  Carbon Steel ...
  Goomax Energy 바닥선반
 • CY-ZJ02
  Haining Chuangy... 바닥선반
 • ₩92.1 / Wp
  PV-TerrainRac...
  Radiant 바닥선반
 • ₩105 / Wp
  PV- TerrainRa...
  Radiant 바닥선반
 • ₩60.7 / Wp
  Ground Mounti...
  Anhui Aotekang ... 바닥선반