E-W Tripod Solution

Fujian Fenan Aluminum Co., Ltd.
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Fujian Fenan Aluminum Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩38.3 / Wp
 • 유형: 평지붕
 • 제품보증연한: 10 년
 • 경사각: 5-30 °
 • 풍하중: 216 km/h
 • 설하중: --
 • 지지물 자재: 알루미늄
 • 부품: 알루미늄, 스테인리스강
 • 패널 지향: 세로 방향, 수평 방향
 • 패널 틀: 틀, 틀이 없는
 • 무게: --

제품특성

모델명
E-W Tripod Solution
제품보증연한 15 년
개요  
유형 평지붕
패널 지향 세로 방향, 수평 방향
지붕형태 콘크리트
경사각
0-45 °
풍하중
216 km/h
PDF  
제품 사양서 다운받기

Fujian Fenan Aluminum Co., Ltd.

Room No.2704, No.3 Building, Xinglin Bay Business Operations Center, Jimei District, Xiamen City, China
이 업체에 메시지를 보냄

유용한 연락처

Contact Face
范经理

관련된 상품

 • FOEN Floating...
  Fujian Fenan Al... 플로팅 마운틴 제품
 • ₩4.79 / Wp
  Pitched Tin R...
  HQ Mount 평지붕
 • Flat Roof Sol...
  Fujian Fenan Al... 평지붕
 • ₩18.2 / Wp
  Tin Roof Moun...
  HQ Mount 평지붕
 • Pole Mounting...
  Fujian Fenan Al... 바닥선반
 • ₩38.3 / Wp
  Flat roof sol...
  Corigy Energy 평지붕
 • Aluminum Sola...
  Fujian Fenan Al... 바닥선반
 • ₩13.6 / Wp
  Roof Solar Mo...
  Empery Solar 평지붕
 • Manual Adjust...
  Fujian Fenan Al... 바닥선반
 • ₩47.5 / Wp
  Flat Roof Bal...
  Goomax Energy 평지붕
 • Green Houses ...
  Fujian Fenan Al... 바닥선반
 • ₩52.7 / Wp
  The East-West...
  ShareSun Photov... 평지붕
 • Carport Solut...
  Fujian Fenan Al... 카포트 마운트
 • ₩49.8 / Wp
  Flat Roof Mou...
  Anhui Aotekang ... 평지붕
 • Tile Roof Sol...
  Fujian Fenan Al... 기울어진 지붕
 • ₩39.1 / Wp
  Fixed Tilt So...
  Solar First 평지붕
 • Metal Roof So...
  Fujian Fenan Al... 평지붕
 • ₩38.5 / Wp
  Ballasted Sol...
  Landpower Solar 평지붕
 • Roof Ballaste...
  Fujian Fenan Al... 평지붕
 • Formsol 260
  PV Integ 평지붕