Pitched roof mounting systems

Pitched roof mounting systems

Rodigas S.R.L.
지역: 이탈리아 이탈리아
참고: 귀하의 문의가 Rodigas S.R.L.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩45.3 / Wp
 • 유형: 평지붕
 • 제품보증연한: 12 년
 • 경사각: 5-15 °
 • 풍하중: 216 km/h
 • 설하중: 1.5 kg/m2
 • 지지물 자재: 알루미늄, 스테인리스강
 • 부품: --
 • 패널 지향: 수평 방향
 • 패널 틀: 틀, 틀이 없는
 • 무게: --

제품특성

모델명
Pitched roof mounting systems
개요  
유형 기울어진 지붕
지지대 시스템 배치
패널 지향 세로 방향
지붕형태 타일
일반 사양  
지지물 자재 알루미늄
부품자재 알루미늄, 스테인리스강

Rodigas S.R.L.

Click to show company phone
www.rodigas.it
이탈리아
Via Giacomelli 10, 35010 Limena, Padova
직원수: 40
참고: 귀하의 문의가 Rodigas S.R.L.로 직접 발송이 될 것입니다.
비즈니스 상세 정보
부품소재유형
지지대, 지붕 부착물, 마운팅 레일, 모듈 클램프
지지대
유형: 지면, 지붕
이미 파악된 판매상의 수량
지지대 1 판매업체

관련된 상품

 • Industrial mo...
  Rodigas 평지붕
 • ₩40.8 / Wp
  Roof Solar Mo...
  Xiamen Huge Ene... 기울어진 지붕
 • Flat mounting...
  Rodigas 평지붕
 • ₩131 / Wp
  RN-7-SW-3 L-...
  Xiamen Rineng S... 기울어진 지붕
 • ₩11.8 / Wp
  AS L Feet Ki...
  Xiamen Angels S... 기울어진 지붕
 • PV Green Hous...
  Tianfon New Ene... 기울어진 지붕
 • ₩93.3 / Wp
  *Korean Tin r...
  Xiamen 9Sun Sol... 기울어진 지붕
 • ₩20.1 / Wp
  Tin Roof Moun...
  Kseng Metal Tech 기울어진 지붕
 • ₩111 / Wp
  Tin Roof Sola...
  Corigy Solar 기울어진 지붕
 • ₩20.2 / Wp
  Sheet-metal R...
  Foshan Geco Ren... 기울어진 지붕
 • ₩40.1 / Wp
  Pitched Tile ...
  SIC Solar 기울어진 지붕
 • ₩20.0 / Wp
  Rooftop Mount...
  Photons Solar 기울어진 지붕
 • ₩28.0 / Wp
  Tile Roof Sys...
  Enerack 기울어진 지붕
 • ₩29.9 / Wp
  Super Solar ...
  Super Solar 기울어진 지붕
 • ₩37.3 / Wp
  Solar Panel S...
  SIC Solar 기울어진 지붕
 • ₩19.7 / Wp
  Tin Roof Sola...
  Xiamen Large En... 기울어진 지붕
 • ₩23.3 / Wp
  Metal Roof Mo...
  Landpower Solar 기울어진 지붕
 • GQ-TTO Sun Tr...
  Guoqiang Singsun 바닥
 • GQ-A Fixed Ad...
  Guoqiang Singsun 바닥
 • ₩70.5 / Wp
  AS Solar Ball...
  Xiamen Angels S... 평지붕
 • ₩41.4 / Wp
  E-W Tripod mo...
  Codi Rack 평지붕
 • ₩104 / Wp
  Green houses ...
  Codi Rack 바닥
 • ₩112 / Wp
  General carpo...
  Codi Rack 간이 차고
 • ₩54.3 / Wp
  Multi-Drive I...
  Shanghai Solar ... 바닥