Tile roof mounting II

Tile roof mounting II

Jiangsu Suneast-PV Equipment Co., Ltd.
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Jiangsu Suneast-PV Equipment Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩71.5 / Wp
 • 유형: 간이 차고
 • 제품보증연한: 25 년
 • 경사각: --
 • 풍하중: 165.6 km/h
 • 설하중: --
 • 지지물 자재: 알루미늄
 • 부품: 알루미늄
 • 패널 지향: 세로 방향, 수평 방향
 • 패널 틀:
 • 무게: --

제품특성

모델명
Tile roof mounting II
제품보증연한 5 년
개요  
유형 기울어진 지붕
지지대 시스템 배치
패널 지향 세로 방향
지붕형태 타일
풍하중
122.4 km/h
설하중
1.4 kN/m2
일반 사양  
지지물 자재 알루미늄, 스테인리스강, 아연 도금 강

Jiangsu Suneast-PV Equipment Co., Ltd.

Click to show company phone
www.suneast-pv.com
중국
11F, Wenchuang Building, Hailing District, Taizhou, Jiangsu
참고: 귀하의 문의가 Jiangsu Suneast-PV Equipment Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
王小姐

관련된 상품

 • Trussed-mount...
  Suneast-PV Equi... 바닥
 • ₩48.8 / Wp
  Pitched Tile ...
  Kseng Solar 기울어진 지붕
 • Trussed-mount...
  Suneast-PV Equi... 바닥
 • ₩43.3 / Wp
  *Korean Tin r...
  Xiamen 9Sun Sol... 기울어진 지붕
 • Single array ...
  Suneast-PV Equi... 바닥
 • ₩23.3 / Wp
  Rooftop Mount...
  Photons Solar 기울어진 지붕
 • Single pole IV
  Suneast-PV Equi... 바닥
 • ₩32.5 / Wp
  Tile Roof Sys...
  Enerack 기울어진 지붕
 • Roof mounting...
  Suneast-PV Equi... 기울어진 지붕
 • ₩21.0 / Wp
  Sheet-metal R...
  Foshan Geco Ren... 기울어진 지붕
 • Color-steel r...
  Suneast-PV Equi... 기울어진 지붕
 • ₩129 / Wp
  Tin Roof Sola...
  Corigy Solar 기울어진 지붕
 • ₩168 / Wp
  Waterproof Al...
  Photons Solar 간이 차고
 • ₩125 / Wp
  Waterproof so...
  Kseng Solar 간이 차고
 • ₩260 / Wp
  Easy solar ki...
  Kseng Solar 바닥
 • ₩102 / Wp
  U Pile Ground...
  Enerack 바닥
 • ₩46.1 / Wp
  East&West Bal...
  Enerack 평지붕
 • ₩69.3 / Wp
  Solar Farm Mo...
  Xiamen 9Sun Sol... 바닥
 • ₩50.6 / Wp
  Solar Ground ...
  Xiamen 9Sun Sol... 바닥
 • ₩49.3 / Wp
  Ground Mounti...
  Photons Solar 바닥
 • ₩53.1 / Wp
  Ground Solar ...
  Empery Solar 바닥
 • ₩130 / Wp
  Carport Solar...
  Empery Solar 간이 차고
 • ₩136 / Wp
  Roof Solar Mo...
  Empery Solar 평지붕
 • ₩115 / Wp
  Aluminum Sola...
  Foshan Geco Ren... 간이 차고