KPV-M 250~275

King-PV Technology Co., Ltd.
유형: 단결정
공율범위: 250 ~ 275 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 King-PV Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩211 / Wp
 • 셀종류: 다결정
 • 모듈 외형: 1640x992x35 mm
 • 무게: 18.5 kg
 • 셀크기: 156×156 mm
 • 유리의 두께: --
 • Pmax: 255 Wp
 • Vmpp: 31.74 V
 • Impp: 8.03 A
 • 개방 회로 전압: 37.74 V
 • 단락 전류: 9.01 A
 • 호률: 15.67 %
 • 제품보증연한: 12 년
 • 출력 보증: 12년 동안 90.2% 이상의 효율, 30년 동안 80.7% 이상의 효율

제품특성

모델명
KPV 250M-60 KPV 255M-60 KPV 260M-60 KPV 265M-60 KPV 270M-60 KPV 275M-60
보증  
출력 보증 10년 동안 90% 이상의 효율, 20년 동안 80% 이상의 효율
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
250 Wp 255 Wp 260 Wp 265 Wp 270 Wp 275 Wp
최대전압(Vmpp)
30.7 V 30.7 V 30.7 V 31.2 V 31.4 V 31.6 V
최대전류(Impp)
8.15 A 8.31 A 8.47 A 8.5 A 8.6 A 8.7 A
개방전압(Voc)
38.1 V 38.1 V 38.1 V 38.2 V 38.4 V 38.5 V
단락전류(Isc)
8.8 A 8.97 A 9.14 A 9.19 A 9.28 A 9.4 A
모듈 호률
15.4 % 15.7 % 16 % 16.3 % 16.6 % 16.9 %
출력 허용오차 (+)
+ 3 % + 3 % + 3 % + 3 % + 3 % + 3 %
전력 허용차 (-)
- 3 % - 3 % - 3 % - 3 % - 3 % - 3 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
열 특성  
작동 온도 범위 -40~85 °C
시스템 통합 파라미터  
최대 시스템 전압 1000 V
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1640x992x40 mm
무게 19.5 kg
셀종류 단결정
셀크기 156×156 mm
설수량 60
유리의 두께 4 mm
봉합재 EVA
백시트 유형 TPT
프레임 양극 처리 된 알루미늄 합금
바이패스 다이오드 수 6
정션박스 보호등급 IP 67
커넥터 유형 MC4
케이블 4 mm2
커넥터 케이블 길이 900 mm

King-PV Technology Co., Ltd.

No. 18 Tangshan Road, Yonghkang, Jinhua, Zhejiang
직원수: 600
모회사: China Qunsheng Group
이 업체에 메시지를 보냄

결정실리콘

생산량 (MW)/2016: 200 MWp
다결정, 단결정
공율범위(Wp): 30-335

유용한 연락처

Contact Face
King-PV
Contact Face
King-PV Technology Co., Ltd.
Contact Face
marcuswang

관련된 상품

 • KPV30P-36
  King-PV Technol... 다결정
 • ₩253 / Wp
  9BB LNSK-330-...
  Luxen Solar Ene... 단결정
 • KPV50P-36
  King-PV Technol... 다결정
 • ₩239 / Wp
  9BBLNSU-400-4...
  Luxen Solar Ene... 단결정
 • KPV50M-36
  King-PV Technol... 단결정
 • ₩243 / Wp
  9BB 166 LNSU-...
  Luxen Solar Ene... 단결정
 • KPV100P-36
  King-PV Technol... 다결정
 • ₩304 / Wp
  KuPower CS3K-...
  Nanosun PERC
 • KPV100M-36
  King-PV Technol... 단결정
 • ₩228 / Wp
  CSUN 9BB 435-...
  Topsky Electron... 단결정
 • KPV165M-36
  King-PV Technol... 단결정
 • ₩242 / Wp
  JAM72S10 390-...
  Topsky Electron... 단결정
 • KPV165P-36
  King-PV Technol... 다결정
 • ₩230 / Wp
  CSUN 9BB 400W...
  Topsky Electron... 단결정
 • KPV220M-72
  King-PV Technol... 단결정
 • ₩250 / Wp
  GPNE-S72/FNHB...
  GPPV New Energy 단결정
 • KPV220P-48
  King-PV Technol... 다결정
 • ₩264 / Wp
  GPNE-S60/FNHB...
  GPPV New Energy 단결정
 • KPV275P-60
  King-PV Technol... 다결정
 • ₩246 / Wp
  GPNE-S72/FNH ...
  GPPV New Energy 단결정
 • KPV280M-60
  King-PV Technol... 단결정
 • HTM-TSA-345M2...
  HT Solar 단결정
 • KPV-M 300~325
  King-PV Technol... 단결정
 • HTM-TSB-425M2...
  HT Solar 단결정
 • KPV335M-72
  King-PV Technol... 단결정
 • ₩233 / Wp
  JST400-430M(1...
  Just Solar 단결정
 • KPV330P-72
  King-PV Technol... 다결정
 • HTM325-340MH2...
  HT Solar 단결정