SP160-170 72A

SP160-170 72A

Yuhuan Solar Energy Source Co., Ltd.
유형: 단결정
공율범위: Wp
지역: 중국 중국
제품은 더 이상 제조되지 않는다.

대체 제품

TOPMAX Series ...

GEP-Solar Manufacturing
최저가격 ₩236 / Wp
 • 셀종류: TOPCon
 • 모듈 외형: 2278x1134x35 mm
 • 무게: 27.2 kg
 • 셀크기: 182x182 mm
 • 유리의 두께: 3.2 mm

제품특성

모델명
SP160-72A SP170-72A
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
160 Wp 170 Wp
최대전압(Vmpp)
34.4 V 35.2 V
최대전류(Impp)
4.65 A 4.83 A
개방전압(Voc)
41.28 V 42.24 V
단락전류(Isc)
5.12 A 5.31 A
출력 허용오차 (+)
+ 3 % + 3 %
전력 허용차 (-)
- 3 % - 3 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1280x808x35 mm
무게 13.5 kg
셀종류 단결정
설수량 72
유리 유형 강화
프레임 알루미늄 합금

Yuhuan Solar Energy Source Co., Ltd.

Click to show company phone
www.shinepower.cn
중국
Building 18, Chengbei Chuangrong Industrial City, Yuhuan, Taizhou, Zhejiang
직원수: 100
제품은 더 이상 제조되지 않는다.

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 0.5-180

유용한 연락처

Contact Face
Sales
Contact Face
Sales
Contact Face
Sales

관련된 상품

 • SP100 36A
  ShinePower 단결정
 • ₩345 / Wp
  DHM-72X10-BF-...
  DAH Solar 양면형, PERC
 • SP100-36B
  ShinePower 다결정
 • ₩294 / Wp
  ECO-530-550M-...
  Eco Delta 단결정
 • SP120-36A
  ShinePower 단결정
 • ₩261 / Wp
  TP144-525-555...
  Topsky Energy PERC
 • SP150-36B
  ShinePower 다결정
 • ₩263 / Wp
  RS8I-M 535-56...
  Resun Solar 단결정
 • SP150-36A
  ShinePower 단결정
 • ₩296 / Wp
  RS7I-M 425-46...
  Resun Solar 단결정
 • SP180-36A
  ShinePower 단결정
 • ₩356 / Wp
  RS6I-M 390-41...
  Resun Solar 단결정
 • SP300-60B
  ShinePower 다결정
 • ₩356 / Wp
  SKT525-550M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • ₩362 / Wp
  SKT480-505M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • ₩362 / Wp
  SKT390-415M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • ₩635 / Wp
  PEX Series 40...
  Sonnex Energie PERC
 • ₩635 / Wp
  PEX Series 53...
  Sonnex Energie PERC
 • ₩305 / Wp
  UL-540-550M-1...
  Ulica Solar 단결정
 • ₩305 / Wp
  UL-365-375-12...
  Ulica Solar 단결정
 • ₩305 / Wp
  UL-450-460M-1...
  Ulica Solar 단결정
 • ₩305 / Wp
  HW-M12/132H 6...
  Hiwatt Solar 단결정
 • ₩305 / Wp
  HW-M10/144H 5...
  Hiwatt Solar 단결정
 • ₩388 / Wp
  JAM72S20 445-...
  Greto PERC