HN54P-200-215

HN54P-200-215

Zhejiang Hounen Photoelectric Co., Ltd.
유형: 다결정
공율범위: 200 ~ 215 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Zhejiang Hounen Photoelectric Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

OS-HP72-330-350W

Oushang Photovoltaic
최저가격 ₩281 / Wp
 • 셀종류: 단결정
 • 모듈 외형: 2015x996x35 mm
 • 무게: --
 • 셀크기: --
 • 유리의 두께: --
 • Pmax: 330 Wp
 • Vmpp: 37.64 V
 • Impp: 8.77 A
 • 개방 회로 전압: 45.38 V
 • 단락 전류: 9.24 A
 • 호률: 19.5 %
 • 제품보증연한: 10 년
 • 출력 보증: --

제품특성

모델명
HN54P-200 HN54P-205 HN54P-210 HN54P-215
보증  
제품보증연한 10 년
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
200 Wp 205 Wp 210 Wp 215 Wp
최대전압(Vmpp)
27.54 V 27.7 V 27.92 V 28.3 V
최대전류(Impp)
7.63 A 7.77 A 7.91 A 7.98 A
개방전압(Voc)
32.83 V 33.1 V 33.26 V 33.48 V
단락전류(Isc)
8.19 A 8.26 A 8.34 A 8.42 A
모듈 호률
13.6 % 13.9 % 14.3 % 14.6 %
출력 허용오차 (+)
+ 3 % + 3 % + 3 % + 3 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
전기적 특성 (NOCT)  
온도
46±2 °C 46±2 °C 46±2 °C 46±2 °C
  공칭 작동 셀 온도(NOCT): 방사 조도 800W/m2, AM 1.5, 주위온도 20℃, 풍속1m/s
열 특성  
작동 온도 범위 -40~85 °C
온도 계수(Pmax) -0.4 %/°C
온도 계수(Voc) -0.3 %/°C
온도 계수(Isc) 0.023 %/°C
시스템 통합 파라미터  
최대 시스템 전압 1000 V
퓨즈의 정격전류 15 A
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1482x992x40 mm
무게 18.5 kg
셀종류 다결정
셀크기 156×156 mm
설수량 54
유리 유형 고투명
유리의 두께 3.2 mm
프레임 양극 처리 된 알루미늄 합금
정션박스 보호등급 IP 65
커넥터 유형 MC4
케이블 단면도 4 mm2
커넥터 케이블 길이 1000 mm

Zhejiang Hounen Photoelectric Co., Ltd.

Click to show company phone
www.hounen.cn
중국
No. 21, Pillow River Road, Huangwan, Haining city, Zhejiang province
직원수: 200
참고: 귀하의 문의가 Zhejiang Hounen Photoelectric Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 90-295

유용한 연락처

Contact Face
施运锦
비즈니스 상세 정보
결정실리콘
유형: 단결정, 다결정
공율범위(Wp): 90-295

관련된 상품

 • HN36M-90-100
  Hounen Photoele... 단결정
 • HTM585~610DMH...
  SEYCO 양면형
 • HN72M-185-195
  Hounen Photoele... 단결정
 • HTM435~455MH5...
  SEYCO 단결정
 • HN96M-230-250
  Hounen Photoele... 단결정
 • ₩252 / Wp
  JST430-455M(1...
  Just Solar 단결정
 • HN60M-230-245
  Hounen Photoele... 단결정
 • ECO-640-660M-...
  ECO DELTA 단결정
 • HN60P-230-240
  Hounen Photoele... 다결정
 • ₩394 / Wp
  ECO-530-550M-...
  ECO DELTA 단결정
 • HN72P-275-290
  Hounen Photoele... 다결정
 • ₩281 / Wp
  OS-HM72-540-5...
  Oushang Photovo... 단결정
 • HN72M-280-295
  Hounen Photoele... 단결정
 • ₩281 / Wp
  OS-HP72-330-3...
  Oushang Photovo... 단결정
 • ₩281 / Wp
  OS-M36-150-17...
  Oushang Photovo... 단결정
 • ₩438 / Wp
  AE HM6-72 Ser...
  AIONRISE PERC
 • ₩439 / Wp
  AE HM6-60 Ser...
  AIONRISE PERC
 • ₩428 / Wp
  AE HM6-72 Ser...
  AIONRISE PERC
 • ₩346 / Wp
  HITOUCH4-HJT ...
  Csunpower 양면형, HJT
 • ₩316 / Wp
  ZPM435-455 ph...
  Zonergy 단결정
 • LR4-60HPH 355...
  GreenSun 단결정
 • ₩252 / Wp
  RT200WM
  Runtech China 단결정
 • ₩581 / Wp
  BSM400-420M-7...
  PSC Solar UK PERC
 • Serie Nogal I...
  E&M 다결정