GH220-250M54

GH220-250M54

Zhejiang Ganghang Solar Technology Co., Ltd.
유형: 단결정
공율범위: Wp
지역: 중국 중국
제품은 더 이상 제조되지 않는다.

대체 제품

최저가격 ₩221 / Wp
 • 셀종류: PERC
 • 모듈 외형: 1979x1002x40 mm
 • 무게: 22 kg
 • 셀크기: 158.75×158.75 mm
 • 유리의 두께: 3.2 mm
 • Pmax: 380 Wp
 • Vmpp: 39.59 V
 • Impp: 9.6 A
 • 개방 회로 전압: 48.75 V
 • 단락 전류: 10.12 A
 • 호률: 19.16 %
 • 제품보증연한: 12 년
 • 출력 보증: 12년 동안 90% 이상의 효율, 25년 동안 80.2% 이상의 효율

제품특성

모델명
GH220M54 GH230M54 GH240M54 GH250M54
보증  
제품보증연한 5 년
출력 보증 10년 동안 90% 이상의 효율, 25년 동안 80% 이상의 효율
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
220 Wp 230 Wp 240 Wp 250 Wp
최대전압(Vmpp)
27.5 V 27.6 V 27.7 V 28 V
최대전류(Impp)
8.01 A 8.34 A 8.67 A 8.92 A
개방전압(Voc)
33.34 V 33.34 V 33.51 V 33.81 V
단락전류(Isc)
8.33 A 8.71 A 9.11 A 9.45 A
모듈 호률
15.5 % 15.7 % 16.5 % 17 %
출력 허용오차 (+)
+ 3 % + 3 % + 3 % + 3 %
전력 허용차 (-)
- 3 % - 3 % - 3 % - 3 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
전기적 특성 (NOCT)  
온도
46±2 °C 46±2 °C 46±2 °C 46±2 °C
  공칭 작동 셀 온도(NOCT): 방사 조도 800W/m2, AM 1.5, 주위온도 20℃, 풍속1m/s
열 특성  
작동 온도 범위 -40~85 °C
온도 계수(Pmax) -0.45 %/°C
온도 계수(Voc) -0.37 %/°C
온도 계수(Isc) 0.06 %/°C
시스템 통합 파라미터  
최대 시스템 전압 1000 V
퓨즈의 정격전류 15 A
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1480x992x35 mm
무게 16 kg
셀종류 단결정
셀크기 156×156 mm
설수량 54
봉합재 EVA
프레임 양극 처리 된 알루미늄 합금

Zhejiang Ganghang Solar Technology Co., Ltd.

+86 571 85273827
www.zjghenergy.com
중국
Building 2, Xintiandi, Xiacheng Zone, Hangzhou, Zhejiang
제품은 더 이상 제조되지 않는다.

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 260-455

유용한 연락처

Contact Face
Maggie
비즈니스 상세 정보
결정실리콘
유형: 단결정, 다결정
공율범위(Wp): 260-455

관련된 상품

 • ₩221 / Wp
  East Lux-ultr...
  East Lux Energy 단결정
 • ₩221 / Wp
  East Lux-ultr...
  East Lux Energy 단결정
 • ₩221 / Wp
  East Lux-ultr...
  East Lux Energy 단결정
 • ₩267 / Wp
  DHM-72X10-520...
  DAH Solar 단결정
 • ₩237 / Wp
  JST525-650M
  Just Solar 단결정
 • ₩281 / Wp
  JAM72S20 445-...
  Smart Solar Sys... 단결정
 • ₩281 / Wp
  JAM60S20 365-...
  Smart Solar Sys... 단결정
 • ₩267 / Wp
  HCM60X9 325W-...
  Smart Solar Sys... 단결정
 • ₩267 / Wp
  Aquama...
  Sunrise 단결정
 • ₩247 / Wp
  DHM-72L9-440-...
  DAH Solar 단결정
 • HiDM CS1H-320...
  K and C Solar PERC
 • ₩230 / Wp
  MSRH-144M-BIF...
  Mario Solar 단결정
 • ₩302 / Wp
  JHM4/72BH Bla...
  Yangzhou Jinghu... 단결정
 • ₩285 / Wp
  JHM3/72BH Bla...
  Yangzhou Jinghu... 단결정
 • ₩305 / Wp
  JHM4/60BH Bla...
  Yangzhou Jinghu... 단결정
 • ₩258 / Wp
  ASP HM6L-72 S...
  Alpha Solar Pla... 단결정
 • ₩291 / Wp
  ECO-315-330M-...
  ECO DELTA POWER 단결정
 • ₩301 / Wp
  ECO-355-375M-...
  ECO DELTA POWER 단결정
 • ₩307 / Wp
  (Shingled) EC...
  ECO DELTA POWER 단결정
 • ₩307 / Wp
  AXIpremium XX...
  AXITEC 단결정
 • ₩307 / Wp
  AXIpremium XL...
  AXITEC 단결정
 • ₩307 / Wp
  AXIpremium XL...
  AXITEC 단결정
 • ₩232 / Wp
  TPL M-144HC S...
  TPL Solar PERC
 • UL-435-445M-1...
  Ulica Solar 단결정